Haventarieven Amsterdam stijgen in 2014 met 1%

Vastgesteld na consultatie van ORAM en havenbedrijfsleven.
De haventarieven voor 2014 stijgen met 1% ten opzichte van 2013. Dat heeft Havenbedrijf Amsterdam besloten na een zorgvuldige marktconsultatie van het havenbedrijfsleven onder leiding van ORAM. ORAM was als havenbranchevereniging betrokken bij de totstandkoming van de tarieven. Er zijn afspraken gemaakt over indexering, het tarief voor boord-boord overslag en de frequentiekorting voor lijndiensten.

De nieuwe tarieven zijn samengesteld door de indexatiekorting van 2,3% in 2013 maar voor 1% door te berekenen. Havenbedrijf Amsterdam compenseert de indexering van de tarieven voor 2014 van 2% eenmalig, waardoor per saldo de tarieven het komend jaar slechts met 1% stijgen.

Daarnaast wordt het overslagtarief voor boord-boord overslag afgeschaft. De frequentiekorting voor lijndiensten is uitgebreid met twee extra staffels, waardoor het voor rederijen aantrekkelijker wordt om met meer schepen Amsterdam aan te lopen.

“Met dit prijsbeleid houdt Havenbedrijf Amsterdam rekening met de wensen van het havenbedrijfsleven. Het is dan ook goed dat we in onderling overleg tussen ORAM, havenbedrijfsleven en Havenbedrijf Amsterdam tot deze nieuwe tarieven zijn gekomen”, aldus Koen Overtoom, COO Havenbedrijf Amsterdam. “De beperkte stijging verbetert de concurrentiekracht van de Amsterdamse haven.”

“In deze eerste consultatie van een verzelfstandigd havenbedrijf heeft Havenbedrijf Amsterdam laten zien rekening te houden met de geluiden uit de markt en de huidige economische omstandigheden. Een mooie eerste keer van de jaarlijkse marktconsultatie met ORAM”, aldus Kees Noorman, directeur van ORAM.

Havengeld
De beperkte stijging van de Amsterdamse tarieven is in lijn met de havengelden die in omliggende havens in Noord-West Europa worden berekend. Havengeld is, naast erfpachtinkomsten, een van de inkomstenbronnen van Havenbedrijf Amsterdam. Sinds 1 april 2013 is het havenbedrijf zelfstandig en bepaalt het zelf de hoogte van de tarieven. Havenbedrijf Amsterdam consulteert ORAM en het havenbedrijfsleven over de hoogte van de tarieven.

Meer… Port of Amsterdam