Heijmans en Martens en Van Oord tekenen voor rivierverruiming Lek

De combinatie Martens en Van Oord/Heijmans heeft vandaag met Rijkswaterstaat een contract getekend voor de rivierverruiming van de Lek. De werkzaamheden starten in 2013 en zijn uiterlijk in 2015 afgerond. De rivierverruiming van de Lek zorgt er voor dat de inwoners van Utrecht, Houten, Vianen, IJsselstein en Nieuwegein en die van het Groene Hart droge voeten houden als er extreem hoge waterstanden optreden.

De opdracht is gegund op basis van de beste prijs/kwaliteit. Bewoners van het gebied hebben bij Rijkswaterstaat suggesties aangedragen die zijn meegenomen in de contracteisen. Het betreft onder andere het verminderen van hinder en aandacht voor de natuur. Zo wordt er riviernatuur gecreëerd, zoals moerasgebied, ooibos en verschillende soorten nat en droog grasland. Ook wordt hinder van passerende vrachtauto’s beperkt door vrijkomende grond per schip af te voeren.

Heijmans verzorgt de bouw van de Pontwaardbrug, die de buitenstad van Vianen verbindt met Pontwaardhoeve en het veer naar Nieuwegein. De Pontwaardbrug is ontworpen door het in Brussel gevestigde architectenbureau Ney en partners, bekend om het toepassen van vernieuwende technieken in functionele objecten als bruggen en gebouwen. Het grootste deel van het werk wordt uitgevoerd door Martens en van Oord.

Ruimte voor de Rivier
Het project Ruimte voor de Lek is een van de projecten van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Met dit project moet het water in de Lek bij heel grote rivierafvoeren minder hoog komen te staan. Het doel is een waterstanddaling van acht centimeter bij de stuw Hagestein te behalen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit door in het rivierbed in de gemeentes Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein de natuur en kleinschalige recreatie verder te ontwikkelen.

Meer… Heijmans