Het Sea Power Symposium ‘Proloog van de Wereldhavendagen’

“De Rotterdamse haven draait om het voeden en realiseren van dromen.” Met die tekst wordt het thema ‘Droomhaven’ van de komende Wereldhavendagen op de website geduid. “Wat in het jaar 1270 zelf begon als droom, is uitgegroeid tot een plek waar ambitie, visie en de mogelijkheden om deze waar te maken bij elkaar komen.” Twee eeuwen later, in 1488, werd de basis gelegd voor de huidige Koninklijke Marine. Een organisatie die zich al 527 jaar inzet voor veiligheid op en vanuit zee. Over de dromen en ambities van deze organisatie, wordt op donderdagmiddag, voorafgaand aan de Wereldhavendagen, het Sea Power Symposium georganiseerd. 

De Maritieme Strategie, een gezamenlijk document van de Nederlandse overheid en de Maritieme Sector onderstreept het belang van onbelemmerd handelsverkeer via de zeeroutes, de zogeheten ‘Sea Lines of Communication’ voor onze economie en die van het achterland. Interruptie van deze ‘sea lanes’ is direct ontwrichtend voor de goederenstromen die via ons land lopen, waarbij vernauwingen (‘Choke Points’) in het bijzonder kwetsbaar zijn. Iedere verstoring raakt de vitale belangen van Nederland en van Europa, vanwege de positie van Nederland als doorvoerland aan deze belangrijke zeeroutes.

Doel van het Sea Power Symposium is om het debat te verdiepen over het economisch belang van maritieme veiligheid voor Nederland, de kwetsbaarheid van de mondiale maritieme veiligheid en de toegevoegde waarde van SMART Sea Power voor de Nederlandse belangen. Tijdens het symposium gaan we in op de vraag hoe vorm wordt gegeven aan de bescherming van ons maritieme domein? Welke risico’s liggen daar? Op welke wijze kunnen we de Nederlandse innovatiekracht in de eredivisie van de maritieme hightech industrie aanwenden, om zowel onze nationale belangen te dienen als een proportionele bijdrage aan de maritieme veiligheid te leveren? In hoeverre is Nederland in staat om daarbij op een aantal specifieke maritieme innovatieterreinen leidend te zijn? Deze en andere vragen worden aan de hand van inleidingen van diverse sprekers onder de aandacht gebracht.

Voormalig Minister van Defensie Hans Hillen gaat in op de vraag ‘How smart is it to have sea power?’ Universitair docent van de Nederlandse Defensie Academie Erik Meijer gaat in op de vraag ‘How smart is it to use sea power?’ en  René van Hell van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bouwt zijn verhaal op rond de vraag ‘How smart is it to build sea power?’  Daarbij wordt het publiek afkomstig van overheid, bedrijfsleven en de innovatieve scheepsbouwsector uitgenodigd om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Het Sea Power Symposium, zoals de jaarlijkse Johan de Witt Lezing dit keer wordt genoemd, is op donderdag 3 september tussen 13.30 en 17.00 uur in de Kunsthal te Rotterdam. Het is een gezamenlijk initiatief van Stichting P3M en de KIM Alumni Vereniging.  Voor meer informatie www.p3m.info.