Hinder Wilhelminasluis in Zaandam Omvaaradvies voor de pleziervaart per 1 augustus

WilhelminasluisZaandam

De Provincie Noord-Holland vernieuwt de Wilhelminasluis in Zaandam. Vanwege de werkzaamheden geldt voor de pleziervaart vanaf 1 augustus 2014 tot medio 2015 een omvaaradvies via de naastgelegen historische
Groote Sluis, via de Nauernasche Vaart of het Noordhollandsch Kanaal.

Hinder voor pleziervaart
De Wilhelminasluis wordt van april 2014 tot medio 2015 volledig vernieuwd. De 111 jaar oude sluis is toe aan groot onderhoud en voldoet niet meer aan eisen van deze tijd. De sluis wordt vervangen
door een moderne schutsluis voor gemengd verkeer. De werkzaamheden veroorzaken hinder voor de pleziervaart:

  • Tot 1 augustus 2014 kan de pleziervaart nog gebruik maken van de Wilhelminasluis, al kan er soms sprake zijn van enige wachttijd.
  • Vanaf 1 augustus 2014 tot medio 2015 geldt een omvaaradvies via de Nauernasche Vaart of via de historische Groote Sluis.
  • Begin 2015 is de Wilhelminasluis twee maanden volledig gestremd voor alle scheepvaart.

Omvaaradvies
Nauernasche Vaart
De belangrijkste alternatieve route voor de pleziervaart door de Zaan is de Nauernasche Vaart. Dit is de alternatieve staande mastroute voor de Zaan. Vanaf 1 augustus worden de bruggen en sluis (tijdens het vaarseizoen) langer bediend en worden tijdelijk extra wachtplaatsen gerealiseerd.

Afmetingen doorvaart Nauernasche Vaart:
• Maximaal 30 x 5,7 meter (Schermersluis)
• Masthoogte maximaal 18 meter
• Diepgang 1.80 meter

Bedientijden:
• Ma-vr: 9.00-16.30 uur en 19.00-21.00 uur
• Za+zo: 9.00-19.00 uur

Groote Sluis Zaandam
Deze historische sluis ligt naast de Wilhelminasluis en wordt door de gemeente Zaanstad, met behulp van vrijwilligers, bediend. Afmetingen: max 25 x 5 x 2,70 meter (lxbxh) Bedientijden: 9.00-18.00 uur, 7 d/w (vaarseizoen)

Noordhollandsch Kanaal
Pleziervaart tot een hoogte van 6,8 meter met bestemming Amsterdam (vice versa) kan ook gebruik maken van het Noordhollandsch Kanaal via Purmerend.

Jachthavens bereikbaar
Jachthaven Dukra, WSV de Remming en bunkerstation Anton van Megen, gelegen aan de Voorzaan blijven de hele uitvoeringsperiode bereikbaar. Zowel via het water als over de weg.

Meer informatie
Houd onze website en diverse media in de gaten
voor meer informatie:
www.omvarenzaandam.nl.