Nermina Saracevic. Foto: Van Oord

“Ik koos voor een carrièreswitch naar hernieuwbare energie”

Nermina Saracevic heeft een achtergrond in de overheidssector op het gebied van internationale betrekkingen en samenwerkingen. “Binnen mijn vorige functie werd ik bewust dat er echt iets moet gebeuren, willen we de klimaatverandering tegen gaan. We moeten wereldwijd zorgen voor een duurzame en schone manier van elektriciteit opwekken. Ik realiseerde mij dat dit nu de meest urgente uitdaging is voor onze samenleving, dus koos ik voor een carrièreswitch naar hernieuwbare energie en in het bijzonder windenergie.”

Nermina Saracevic. Foto: Van Oord
NerminaSaracevic. Foto: Van Oord

Een niet-technische achtergrond

Wij spraken Nermina Saracevic tijdens de Offshore Wind Conference 2018 afgelopen oktober. Op dit moment doet Nermina de Master Wind Power Project Management aan de Uppsala University in Zweden. “Deze Master is een unieke mix van technische en management gerelateerde vakken en dat is met mijn niet-technische achtergrond perfect.” Nermina behaalde eerder haar bachelor in Political Sciences and Economics aan de Cairo University in Egypte en vervolgens haar Master of Arts in Development and International Cooperation aan de Bologna University in Italië. “De afgelopen tien jaar werkte ik in het Directoraat voor Europese Integratie Herzegovina in Bosnië, waar ik vandaan kom. Hierbinnen hield ik mij bezig met het programmeren en coördineren van financiële EU-steun, ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkeling en het EU-prettoetredingsproces van mijn land. Mijn werk omvatte de planning en ontwikkeling van infrastructuurprojecten voor het transport, energie, milieu en sociale sector in nauwe samenwerking met de Europese Commissie, Europese ontwikkelings- en investeringsbanken, internationale agentschappen en de nationale belanghebbenden”, legt Nermina uit.

Meest urgente uitdaging

Een mooie en interessante carrière. Waarom besloot je toch een switch te maken? “Ik heb mij altijd beziggehouden met transitie en verbetering van overheidsstelsels, organisaties of sociale omgevingen. Een van de sectoren die ik in mijn vorige functie behandelde was de energiesector. Hier werd ik mij bewust van de dringende acties die noodzakelijk zijn om klimaatverandering tegen te gaan en de wereldwijde noodzaak van het duurzaam en schoon opwekken van elektriciteit. Het is de meest urgente uitdaging voor onze samenleving. Dus koos ik voor een carrièreswitch naar hernieuwbare energie en in het bijzonder windenergie.”

“HET IS DE MEEST URGENTE UITDAGING VAN ONZE SAMENLEVING”

Enthousiast vertelt Nermina verder: “Windbronnen zijn bijna overal beschikbaar, zowel onshore als offshore. Het is verbazingwekkend hoe we met technologische innovatie de winning en conversie van windenergie naar elektriciteit kunnen optimaliseren.”

Haar interesse in politiek, economie en samenwerkingen maakt ook dat zij een switch naar hernieuwbare energiebronnen heeft gemaakt. “Net als veel andere landen is ook mijn land sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, die een gevaarlijke impact hebben op de menselijke gezondheid en de natuur. Maar het verhogen van hernieuwbare energie kan ook een bijdrage leveren aan het verminderen van lopende conflicten over fossiele brandstofbrokken en ook minder ontwikkelde landen in staat stellen toegang te krijgen tot goedkopere elektriciteit. Wat hun economische ontwikkeling weer verder ondersteunt.”

Bijdrage aan de energietransitie

Dit maakt dat Nermina zich graag wil inzetten voor de hernieuwbare energiebronnen. “De energietransitie is een strijd die de komende twee decennia gewonnen moet worden en ik wil graag bijdragen aan dit doel. Elk geïnstalleerd MW heeft direct impact. Deze verandering die de energietransitie met zich mee brengt, maakt dat ik aan het einde van de dag trots en gelukkig ben deel uit te maken van deze sector.”

Ondanks haar enthousiasme en gedrevenheid legt ze uit dat ze een flinke leercurve door moest. “Het was een flinke uitdaging om in een korte tijd vaardigheden op het gebied van engineering te beheersen, zoals windturbinetechnologie, wind assessment en windturbine grid integratie. De focus van de Master ligt op de ontwikkeling van windmolenparken en biedt studenten kennis over de verschillende onderdelen en fasen van de projectontwikkeling van windenergie”, aldus Nermina.

Nermina Saracevic

Floating offshore windconcepten vergelijken

Als onderdeel van haar Master voert ze op dit moment een afstudeeronderzoek uit bij Van Oord Offshore Wind BV. uit. “Voor mijn afstudeerproject vergelijk ik floating offshore windconcepten op het gebied van elektriciteitsopwekking en de kosten. Ik heb een simulatie uitgevoerd van elektriciteitsopwekking door middel van een sparbuy versus semi-submersible floating offshore windturbines in een aero-elastic code: ASHES. ASHES kan worden gebruikt om het gedrag van onshore en offshore turbines, inclusief floaters, op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te analyseren in combinatie met geavanceerde visualisatie-effecten. Ik analyseerde de Annual Electric Power (AEP) Voor beide floating systemen en keek naar het verschil in elektriciteitsopwekking onder dezelfde omgevingscondities op de Noordzee bij verschillende golfbewegingen. Het tweede deel van mijn onderzoek bestaat uit het vergelijken van Levelised Cost of Energy tussen verschillende floating offshore wind concepten.”

Optimale resultaten bereiken

De komende maanden is Nermina nog druk met haar afstudeerstage bij Van Oord. “Ik koppel theoretisch onderzoek aan de praktische kennis in de offshore windindustrie om optimale resultaten te bereiken. Ik ben blij dat ik bij een leidende offshore windaannemer als Van Oord Offshore Wind BV mijn onderzoek kan uitvoeren en dat zij mij ondersteunen.” Hoe zien jouw komende maanden eruit? “Erg druk”, lacht Nermina. “Ik moet mijn onderzoek voor het einde van het jaar afronden en hoop daarna een baan te vinden in de offshore windindustrie.”