Illegaal transport van 240 ton huishoudelijk afval onderschept

wachtplaats 1MIDDEL

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in oktober samen met de Douane in de Rotterdamse haven 240 ton illegaal huishoudelijk afval onderschept. De in totaal 10 zeecontainers waren afkomstig uit Engeland en via Rotterdam bestemd voor India. Op verzoek van de ILT hebben de verantwoordelijke bedrijven en de Engelse autoriteiten de 10 containers teruggehaald. De ILT heeft proces-verbaal opgemaakt.

Volgens de documenten bestond de inhoud van de Engelse containers uit oud papier. Bij inspectie van de lading bleek de inhoud te bestaan uit balen oud papier vermengd met gewoon huishoudelijk afval en ziekenhuisafval. De export van dit soort afval uit de Europese Unie is op basis van internationale verdragen en Europese wetgeving verboden.Hierdoor is voorkomen dat het afval in Azië belandt zonder controle op de verwerking, wat risico’s inhoudt voor mens en milieu.

De ILT heeft in 2014 tot nu toe 56 zendingen illegaal afval onderschept. Het gaat dan om illegaal getransporteerd kunststof, huishoudelijk of elektronisch afval. Een zending varieert van één tot tientallen containers. Een deel van het afval komt uit Nederland, maar voor een belangrijk deel is het afkomstig uit andere Europese landen. Het elektronisch afval dat wordt onderschept is meestal bestemd voor Afrika, het kunststof afval voor Azië.

Meer… ILT