Imtech opent nieuwe maritieme servicevestigingen in Frankrijk, Marokko en Spanje

Imtech N.V. (IM-AE, technische dienstverlening in Europa en op de mondiale maritieme markt) breidt haar maritieme servicenetwerk uit met in totaal vijf nieuwe vestigingen in Frankrijk, Marokko en Spanje. Het gaat om vestigingen in Le Havre, Saint-Nazaire en Marseille in Frankrijk en Tanger in Marokko door overname van de Franse maritieme dienstverlener ETNA, Etudes Techniques et Nouvelles Applications SA. Op jaarbasis realiseert ETNA met 15 medewerkers opbrengsten van circa 2,5 miljoen euro. De overname wordt in contanten voldaan en draagt direct bij aan de winst per aandeel. Daarnaast heeft Imtech in Algeciras in Spanje een nieuwe maritieme servicevestiging geopend.

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘We beschikken over een sterke positie op de mondiale maritieme markt, werken in meer dan 20 landen en hebben als enige maritieme dienstverlener ruim 70 vestigingen langs alle belangrijke scheepvaartroutes. In ons strategisch groeiplan 2015 zetten we in op aanzienlijke versterking van onze maritieme activiteiten tot een opbrengstenniveau van circa 1 miljard euro (2010: ruim 500 miljoen euro), zowel autonoom als door overnames. Eén van de groeiassen is internationale uitbreiding van het aantal maritieme servicevestingen. In Frankrijk bezit Imtech al een servicevestiging in Antibes voor vooral luxe (mega)jachten. Met de overname van ETNA worden er drie Franse en één Marokkaanse vestiging aan ons maritieme servicenetwerk toegevoegd. Tegelijkertijd openen we op eigen kracht een servicevestiging in Spanje. Hiermee zijn we in Zuid-Europa en Noord-Afrika in staat om onze maritieme klanten aanzienlijk beter te bedienen. Dit zal leiden tot verdere groei.’

Profiel ETNA
ETNA is een kleine, maar stevige speler op de Franse maritieme markt. De onderneming opereert al een groot aantal jaren met toenemend succes als maritieme servicespecialist voor technisch onderhoud en beheer aan tientallen schepen die de Franse havens Le Havre, Saint-Nazaire en Marseille aandoen. Gegeven de nauwe banden van Frankrijk met Marokko is een aantal jaren geleden ook een Marokkaanse vestiging geopend. Daarnaast is ETNA op projectbasis structureel actief in Tunesië en incidenteel ook in andere landen in Noord-Afrika. ETNA onderhoudt op nagenoeg alle typen schepen een brede variëteit aan elektrotechnische oplossingen. Een substantieel deel van de opbrengsten is gebaseerd op langdurige samenwerkingsovereenkomsten met klanten.

Samenwerking leidt tot groei
ETNA zal via interne samenwerking op korte termijn de beschikking krijgen over het volledige servicepakket van Imtech Marine, waarmee het in staat is over een breder technisch serviceterrein actief te worden. Dit zal leiden tot verdere groei. Bovendien is ETNA onder de financieel sterke vleugels van Imtech een meer volwaardige businesspartner, wat eveneens tot verdere groei zal leiden.

Prima trackrecord bij nieuwe servicevestigingen
Imtech heeft in het verleden bewezen dat het uitstekend in staat is om nieuw geopende of door acquisities verworven maritieme servicevestigingen tot snelle groei te brengen. Een combinatie van lokale specialisten en uitstekend opgeleide servicetechnici gaan samen aan de slag om bestaande, veelal internationaal opererende klanten van Imtech op basis van lopende servicecontracten te bedienen. Op deze basis werkt Imtech aan meer dan 5.000 schepen. Gegeven het onderscheidend serviceportfolio is Imtech tegelijkertijd in staat om op korte termijn nieuwe, lokale klanten te vinden en hiervoor de service stap voor stap uit te breiden. Bundeling van kennis en technische competenties, evenals het state-of-the-art maritieme serviceportfolio van Imtech maken verdere groei mogelijk. Ondermeer in China, rond het Panama-kanaal en in het Carabisch gebied heeft Imtech geopende of door acquisities verworven maritieme servicevestingen op deze wijze tot snelle groei gebracht.

Verdere internationalisering
Imtech Marine zet in het kader van haar groeistrategie met succes in op verdere internationalisering van haar activiteiten. Zo is in China is de omvang van activiteiten de laatste jaren substantieel gegroeid. Het aantal medewerkers bedraagt hier nu ruim 400. In 2010 werd de sterke Turkse maritieme technische dienstverlener Elkon overgenomen, waarmee Imtech een basispositie in deze maritieme groeimarkt verwierf. Zeer recent werd de Canadese maritieme technische dienstverlener Groupe Techsol overgenomen, waarmee Imtech een hightech productielocatie voor de maritieme markt in Canada en Noord-America verwierf. Verdere internationalisering wordt voorzien.

Meer… Imtech