Indonesië nieuwe maritieme hotspot?

  • binnenland

Tijdens de laatste vergadering van de Trade Council van Nederland Maritiem Land is besloten om de mogelijkheden van Indonesië als maritieme hotspot nader te bestuderen. Aanleiding hiervoor zijn de plannen van de nieuwe Indonesische regering onder leiding van President Joko Widodo om van Indonesië een maritieme topnatie te maken. De regering is bezig om een nieuwe strategie uit te rollen onder de naam ‘Maritime Axis’. Hiervoor is een coördinerend minister voor Maritieme Zaken aangesteld: Dr. Idroyono Sussilo. In intensieve samenwerking met de Nederlandse ambassade in Jakarta is Nederland Maritiem Land bezig om Nederland met al haar kennis en kunde op maritiem gebied goed te positioneren richting de Indonesiërs. De aandacht van een hotspot is gericht op exportbevordering, maar ook op het delen van kennis, het uitwisselen van studenten en personeel, het gezamenlijk uitvoeren van innovatieplannen en het aantrekkelijk maken van Nederland als vestigingsplaats. Op dit moment kent Nederland vier maritime hotspots, te weten: Singapore, Shanghai, Rio de Janeiro en St. Petersburg.

Meer… NMT

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten