Industrieterrein Kooypunt IIIa bouwrijp overgedragen

Op vrijdag 18 december is door projectleider Peter Dieleman het bedrijventerrein Kooypunt IIIa in Den Helder officieel bouwrijp overgedragen aan interim-directeur Whitney Veen van Port of Den Helder. Het nieuwe bouwterrein biedt ruimte aan faciliterende bedrijven voor de in de regio Noord-Holland Noord gevestigde offshore industrie.

“Met deze officiële overdracht kunnen wij meer ruimte bieden voor de supply chain voor offshore werkzaamheden in Den Helder. Port of Den Helder is de levensader voor de circa 130 olie-, gas- en serviceplatformen en offshore installaties op het continentaal plat. In nauwe samenwerking met Den Helder Airport zorgen we als belangrijkste logistieke (O&M) offshore haven van de zuidelijke Noordzee dat vrijwel al het personeel dat werkzaam is op de offshore installaties vanuit Den Helder getraind en gemobiliseerd wordt. Als flexibele haven met de kortste afstand tot de platformen en installaties op zee faciliteren wij de gehele supply chain die dagelijks vrijwel alle offshore benodigdheden van en naar de platformen in de Noordzee vervoert”, aldus Whitney Veen.

Bedrijventerrein Kooypunt
Kooypunt III is onderdeel van bedrijventerrein Kooypunt en is op korte afstand van de zeehaven, Den Helder Airport en belangrijke aanvoerwegen gesitueerd. Het industrieterrein richt zich op die bedrijven die niet direct afhankelijk zijn van de haven zelf, maar in dienst zijn van de aldaar gevestigde offshore gerelateerde ondernemingen. De vervolg werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van circa 4 kilometer riolering, de aanleg van waterpartijen, circa 10.000 m2 aan ruime asfaltwegen, inclusief dimbare straatverlichting van LED-lampen. Inmiddels zijn er ruim zeventig bomen langs de openbare wegen aangeplant. Alle kavels zijn per direct beschikbaar voor ontwikkeling/bebouwing. Kooypunt IIIa biedt ruimte aan 10 hectare bedrijfsgrond, waarvan momenteel nog circa 7,5 hectare beschikbaar is.

Vestiging bedrijven
Na Bek & Verburg zal Total E&P Nederland zich op Kooypunt IIIa vestigen. Bek & Verburg specialiseert zich in een efficiënte en tijdbesparende verwijdering van maritieme afvalstoffen, conform nationale en internationale wetgeving. Oliemaatschappij Total E&P is sinds 1976 gevestigd in Den Helder. Het bedrijf heeft voor het kersverse industrieterrein gekozen om de veiligheid ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen en om te kunnen blijven voldoen aan de steeds strenger wordende milieuwet- en regelgeving. Op het terrein kan met ontheffing tot milieu-categorie 5.2 gevestigd worden.

Meer… Port of Den Helder