Ingebruikname walstroomvoorzieningen in zicht

Eerste kasten medio februari in gebruik
Medio februari 2011 kunnen de eerste walstroomkasten in de regio
Drechtsteden in gebruik worden genomen. Dan zijn de kasten aan de
westelijk gelegen Dordtse kades geplaatst en aangesloten op het landelijk
dienstverleningssysteem. Het gaat daarbij om de walstroomkasten rond de
Kalkhaven en Leuvenhaven.

Uitvoering gefaseerd en licht vertraagd
De ingebruikname van de walstroomkasten zal fasegewijs gebeuren. De
tweede cluster omvat een groot deel van de overige kasten, waaronder ook
die in Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Deze worden omstreeks 30
maart in gebruik genomen. Tenslotte zullen de walstroomvoorzieningen op
de overige locaties (passagiersvaart Alblasserdam en Dordrecht) omstreeks
15 mei operationeel zijn.
Er is ten opzichte van de eerdere planning dus een geringe vertraging
opgetreden, terug te voeren tot enkele onverwachte knelpunten bij de
engineering en productie van de walstroomkasten.

Walstroom in de Drechtsteden
Walstroomvoorzieningen zijn elektriciteitsaansluitpunten voor de
binnenvaart. Daarmee kan het gebruik van dieselgeneratoren door schepen
worden teruggebracht en de luchtkwaliteit in de regio worden verbeterd. In
de regio Drechtsteden komen totaal 36 walstroomkasten.
Het gaat grotendeels om openbare walstroomaansluitingen, maar de
Drechtsteden sluiten ook overeenkomsten met scheepswerven en rederijen
binnen stedelijk gebied, zodat ook daar het gebruik van de dieselgenerator
teruggedrongen kan worden.

Bron: Drechtsteden, 25-11-2010;