Inspectiediensten nemen visafslagen onder de loep

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Belastingdienst, Douane, het UWV en de inspectie SZW hebben afgelopen nacht en ochtend gezamenlijke inspecties uitgevoerd op de visafslagen van IJmuiden en Vlissingen. Tijdens de inspecties is gekeken of ondernemers op de visafslag zich houden aan de regels voor de minimummaten van vis, registratieverplichtingen en arbeidsomstandigheden. Ook hebben de inspecteurs gecontroleerd op uitkeringsfraude en illegale arbeid.

In Vlissingen hebben inspecteurs 151 kilo tong, 3 kilo tarbot en 2 kilo illegaal gevangen griet in beslag genomen. De vis was niet in de vangstregistratie opgenomen en stond bovenin het schip verstopt. Van 3 werknemers op de visafslag in Vlissingen bleek dat zij ook een bijstands- of WW-uitkering ontvangen. Het UWV onderzoekt of deze mensen hun inkomsten hebben opgegeven. 1 werknemer stond niet op de loonlijst. In IJmuiden had een groot aantal werknemers geen identiteitspapieren op zak. Zij worden de komende dagen onderzocht door het UWV en de Belastingdienst. Verder werd de regelgeving goed nageleefd.

Graatmeter
De inspecties bij de visafslagen van IJmuiden en Vlissingen zijn onderdeel van het project ‘Graatmeter’ van de NVWA en de Belastingdienst. Bij dit project werken de NVWA en de Belastingdienst samen met bijvoorbeeld het UWV en de inspectie SZW bij het toezicht in de visketen. Hierbij nemen zij de hele keten onder de loep, van het vangen van de vis tot het serveren in het restaurant. Bij dit project gaan inspecteurs van de verschillende diensten samen op pad en worden de resultaten van inspecties met alle betrokken diensten gedeeld. Hierdoor kunnen zij overtredingen sneller signaleren en effectiever optreden tegen notoire overtreders. Het voordeel voor de betrokken bedrijven is dat zij efficiënter worden gecontroleerd omdat niet iedere inspectiedienst op een ander moment langskomt.

Meer… Nederlandse Voedsel-en warenautoriteit