Foto, Royal IHC.

Jaarcijfers Royal IHC: Herstel in zicht na zwaar 2020

  • De eerste helft van 2020 werd voor Royal IHC gedomineerd door een reddingsoperatie in de vorm van herfinanciering en herkapitalisering én door de overgang naar nieuwe aandeelhouders.
  • De COVID-19 pandemie had heel 2020 grote impact op de order intake en de mogelijkheden om wereldwijd veilig te kunnen werken.
  • Royal IHC heeft in 2020 conform verwachting een negatieve EBITDA gerealiseerd van EUR 199 miljoen.
  • In dit verlies zijn grote eenmalige posten verwerkt, zoals de (adviseurs)kosten verbonden aan de herfinanciering, een reorganisatievoorziening en de kosten van enkele complexe scheepsbouwprojecten uit het verleden.
  • Als onderdeel van de reddingsoperatie wordt in 2021 EUR 200 miljoen van de schulden van IHC omgezet in eigen vermogen.
  • In de tweede helft van 2020 is een reorganisatieplan voor herstel van de winstgevendheid opgesteld en in werking gezet.
  • Naar verwachting zal Royal IHC het jaar 2021 mede daardoor afsluiten met een licht positief resultaat.
  • Dit wordt bevestigd door de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 dat conform budget is afgesloten.
Foto, Royal IHC.
Foto, Royal IHC.

Nieuwe strategie

De eerste helft van 2020 werd gedomineerd door de herfinanciering en de herkapitalisering van Royal IHC. Ook werd een strategie opgesteld om de focus van de organisatie te leggen op de kernactiviteiten en om de omvang van de organisatie in lijn te brengen met een meer realistische omzetverwachting. In de tweede helft van 2020 volgden de uitvoering van de transitieplannen en de versterking van de positie van Royal IHC in de maritieme sector.

Foto, Royal IHC.

Realistische omvang

Na bepaling van de kernactiviteiten, de “core” en “non-core” is gestart met het verkopen dan wel stopzetten van de non-core activiteiten. Daarnaast is de organisatie overzichtelijker en efficiënter gemaakt. De afslanking als gevolg hiervan heeft als doel om Royal IHC qua omvang in lijn te brengen met een realistische omzetverwachting. Een en ander betekent dat een vermindering van 300 banen in Nederland en 300 banen in het buitenland heeft plaatsgevonden. Daarnaast vond een reductie plaats van 700 inleenkrachten.

Gevolgen COVID-19

De COVID-19 pandemie is gedurende het hele jaar een dominante factor voor zowel order intake als ook de mogelijkheid om wereldwijd veilig te kunnen werken geweest. Door een heldere crisisaanpak kon het aantal besmettingen binnen de productie beperkt blijven. Wel betreurt Royal IHC het verlies van een collega. Ook werd een aantal collega’s langdurig ziek door Covid.

Royal IHC op koers

Gerben Eggink, CEO van Royal IHC: “Royal IHC ligt inmiddels op koers na een zwaar 2020. Er is nu maximale focus op het dit jaar succesvol afronden van een aantal grote en complexe projecten die in 2017 en 2018 zijn gecontracteerd. Hoewel de gevolgen van de COVID-19 pandemie nog impact zullen hebben op het resultaat van 2021, gaan we uit van een positief resultaat. Ook de vooruitzichten voor de jaren daarna zijn hoopvol. Er zijn duidelijke tekenen van herstel zichtbaar in bepaalde markten. En dat leidt tot nieuwe aanvragen voor de bouw van schepen en equipment in 2021 en daarna.”

Diverse marktonwikkelingen:

Custom baggerschepen

De eerste reactie van de markt op de COVID-19 pandemie was het uitstellen van investeringen. In de tweede helft van 2020 begon herstel zichtbaar te worden. Het aantal aanvragen en concreet gestarte onderhandelingen geven een langzaam maar zeker herstel aan van de baggermarkt. De toegenomen vraag naar custom baggerschepen is hiervoor een indicatie.
Standard modular baggerschepen
Ondanks uitgestelde investeringen door de COVID-19 pandemie is er in de tweede helft van 2020 toch een positief resultaat merkbaar op het niveau van 2018. Door de korte doorlooptijden rondom de koop en een wereldwijde afzetmarkt ijlt het COVID-19 effect na in 2021 met een lagere verwachte omzet dan in 2020. Door de afslanking van de organisatie en nodige veranderingen die efficiëntie vergroten zal er wederom een positief resultaat volgen in dit bedrijfsonderdeel voor 2021.

Offshore energy: Oil & Gas

In de offshore energy markt voor Oil & Gas is het negatieve effect van COVID-19 in combinatie met een zeer lage olieprijs in de eerste helft van 2020 enorm geweest. Investeringen in kapitaalintensieve projecten voor olie en gas werden uitgesteld of zelfs helemaal gestopt. De vraag naar services en refurbishments van Royal IHC bleef wel overeind, alhoewel op een lager niveau. Dit heeft voor het bedrijf geleid tot nieuwe service contracten voor pipelay schepen, refurbishement orders, aanbod van tandem mooring en offloading systems én riser pull-in systems.

Renewables

De offshore renewable energy markt bleef wel groeien in 2020. Dit resulteerde, ook voor IHC IQIP, in een hogere omzet en order intake ten opzichte van 2019.

Mining

Ook in de mining markt was het effect van de pandemie goed merkbaar, met name voor wat betreft grote kapitaalsintensieve investeringen. Ondanks het teruglopen van het aantal kleinere orders was 2020 uiteindelijk een goed jaar voor het mining cluster van Royal IHC. Twee customised dredgers en een meerjarig onderhouds- en service contract werden gerealiseerd. Eind 2020 werd zichtbaar dat de vraag in deze markt zal toenemen ten gevolge van tekorten in grondstoffen.

Defence

In 2020 is Royal IHC begonnen met het uitbreiden van haar activiteiten in de wereldwijde defensiemarkt. Zo zijn de contacten versterkt met het Nederlandse Ministerie van Defensie. Dit heeft in eerste instantie geleid tot een aantal engineering opdrachten. Royal IHC is nu lid van het “HR-ecosysteem” en partner in de Maritime Capacity Alliance. Deze is gericht op het uitwisselen van kennis en innovaties en op het samenwerken met het Ministerie van Defensie in de context van de adaptieve krijgsmacht. Royal IHC intensiveerde ook de samenwerking met NAVAL Group. Dit om in aanmerking te komen voor het Walrus vervangingsprogramma. In de komende tijd verwacht Royal IHC een wereldwijde stijging van investeringen in defensiematerieel. Ook in Nederland zal dit kunnen leiden tot extra uitgaven voor onder andere de vervanging en vernieuwing van een deel van de vloot.

Services en onderdelen

De bedrijfsactiviteiten van Royal IHC gericht op het leveren van services, equipment en onderdelen aan klanten bleven in 2020 relatief stabiel. Het betreft onder andere het onderhoud en het verbeteren, c.q. het vernieuwen van installaties en onderdelen. De minimale verwachting is dat dit, in vrijwel alle markten waarin Royal IHC actief is, ook voor 2021 zal gelden.

Vooruitblik

Ook in 2021 zal een aantal uitdagende projecten uit het verleden nog impact hebben op het resultaat van Royal IHC. Het is wel de verwachting dat deze projecten in 2021 tot een afronding zullen komen. Met een langzaam maar zeker herstel van de diverse markten en met het terugbrengen van de kosten alsmede een duidelijke focus op de kernactiveiten, zal dit naar verwachting leiden tot een licht positief resultaat in 2021.

Royal IHC wil dit jaar ook een nieuwe positionering zichtbaar maken in de markten waarin het bedrijf actief is. Een nieuwe positionering die aan klanten beter duidelijk maakt dat de samenwerking met Royal IHC leidt tot de meest efficiënte en duurzame producten en oplossingen. Om die reden blijft het bedrijf, ondanks de huidige zware tijden, investeren in innovatie, in nauwe samenwerking met klanten. Royal IHC is er daarom van overtuigd dat het een leidende bijdrage kan blijven leveren aan het vinden van duurzame en efficiënte oplossingen voor de maritieme wereld van vandaag en morgen.