Jan De Nul gaat de vervuilde stranden in Frankrijk schoonmaken

De ‘milieudochter’ van Jan De Nul, Envisan gaat de vervuilde stranden in Frankrijk reinigen. Begin oktober kwamen twee schepen met elkaar in aanvaring op de Middellandse Zee waardoor er een lek ontstond in de brandstoftanks. De stookolie lekte in zee en een groot deel bereikte na enkele dagen de stranden van Zuidwest-Frankrijk. Tot op de dag van vandaag spoelen er nog steeds olieresten aan. De stranden zijn gesloten voor publiek.

Envisan heeft deze week het contract getekend met het Franse bedrijf Le Floch Dépollution. Envisan gaat al het verontreinigde zand in zijn grondreinigingscentrum bij Toulon verwerken, daar wordt het zand met een fysicochemische wassing gereinigd. Voorlopig gaat dit over ongeveer 2.000 ton zand, maar aangezien er nog steeds vervuiling aanspoelt, kan deze hoeveelheid nog toenemen.

Momenteel bekijkt Envisan in overleg met lokale milieu-instanties of het mogelijk is om het schone zand na de behandeling te hergebruiken om de afgegraven stranden opnieuw aan te zuiveren. Een mooi voorbeeld van circulaire economie.

Het grondreinigingscentrum van Envisan nabij Toulon

Als milieubedrijf heeft Envisan de afgelopen jaren een netwerk aan verwerkingscentra van gronden en sedimenten uitgebouwd. Vijf centra in België en een in Zuid-Frankrijk bij Toulon. Het Franse centrum, open sinds 2015, biedt de Mediterraanse bouw- en maritieme sector een oplossing voor verontreinigde gronden en baggersedimenten. In dit centrum kunnen sedimenten worden gedroogd in lagunes en/of door middel van filterpersen. Sinds dit jaar beschikt het centrum ook over een fysicochemische installatie die zwaar vervuilde gronden en sedimenten kan wassen en opnieuw schoon maken (valoriseren).