Japanse reders voorspellen meer winst

Bij het bekendmaken van hun resultaten over het eerste semester van het boekjaar, hebben de drie grote Japanse rederijen hun winstverwachtingen voor het lopende boekjaar opnieuw naar boven toe herzien. Verbeterde marktomstandigheden en hogere vrachttarieven lagen hier aan de basis.

Bron: Nieuwsblad Transport, 03-11-2010;