Jonge maritieme ambassadeurs gezocht!

Coen Bouhuys voor pe#29401F (2)

Nederland Maritiem Land is op zoek naar jonge ambassadeurs, die een jaar lang het boegbeeld van de maritieme sector willen zijn. Zij vormen het gezicht naar jongeren met interesse voor de maritieme wereld, maar zijn ook het jonge boegbeeld voor de sector.

Met ruim 17 miljard Euro omzet en bijna 200.000 arbeidsplaatsen is de maritieme sector van groot belang voor de Nederlandse economie. Binnen deze sector is grote behoefte aan jongeren met interesse voor de maritieme wereld, die een opleiding en baan binnen dit vakgebied ambiëren. Om te laten zien hoe leuk en aantrekkelijk het is om in deze sector te werken, heeft Nederland Maritiem Land het afgelopen jaar voor het eerst gebruik gemaakt van jonge ambassadeurs. Zij werden ingezet voor het openen van beurzen en tentoonstellingen en gingen veelvuldig bij bedrijven op bezoek.

Deze ‘Young Maritime Representatives’ hebben als taak om op een laagdrempelige manier inzicht te geven in de mogelijkheden binnen hun sector. Het afgelopen jaar werd deze rol vervuld door maritieme studenten Coen en Michelle, maar voor het nieuwe studiejaar zijn we op zoek naar nieuwe gezichten. Studenten wordt daarom opgeroepen om zich kandidaat te stellen als de nieuwe ‘Young Maritime Representative’ voor het studiejaar 2014/2015.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden kan via www.maritimebyholland.nl, de jongerensite van Nederland Maritiem Land. Bij aanmelding wordt gevraagd of studenten zich op ludieke wijze kunnen presenteren via sociale media, zodat zij zich op deze manier extra kwalificeren als kandidaat voor het jongerenambassadeurschap. De inschrijving is open tot 15 juli 2014. Begin september zal bekend worden gemaakt welke jongere(n) de volgende maritieme ambassadeurs zijn. .

Het maritieme cluster biedt volgens de laatste cijfers werk aan ongeveer 200.000 personen. Daarmee vormen de werknemers van het cluster 2% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Scholieren kunnen hier aan het werk komen via opleidingen op diverse niveaus, variërend van Regionale Opleidingscentra, Middelbare- en Hogere Beroepsopleidingen tot Universitaire opleidingen. Voor hen ligt een mooie carrière in het verschiet binnen de sector, waar nog steeds veel behoefte is aan jonge instromers.

Meer…