Kenniscentrum Duurzame Short Sea Shipping van start

In de scheepvaart sector is het streven naar duurzame ontwikkeling de afgelopen jaren prominenter op de agenda komen te staan. Overheid, brancheorganisaties, maritieme onderwijsinstellingen, reders en maritieme toeleveranciers onderkennen het belang van duurzaamheid binnen de scheepvaart.


Inmiddels is besloten met de deelnemende participanten; de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Holland Marine Equipment (HME) en de Hogeschool Zeeland (HZeeland); dit project per 01 januari 2004 om te zetten in het Kenniscentrum DSSS (Duurzame Short Sea Shipping).
Op 07 februari a.s. zal tijdens de scheepvaartdag 2004 aan het Maritiem Instituut ‘’de Ruyter’’ het kenniscentrum bekrachtigd worden middels de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.
De vernieuwde website zal dan eveneens geïntroduceerd worden.


Het kenniscentrum streeft ernaar een laagdrempelige en praktijkgerichte schakel te zijn in de maritieme sector. Dit wordt onder andere verkregen door actief te zijn in deze sector op allerlei gebied en de lage kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van opdrachten voor het KC DSSS.
Projecten worden uitgevoerd door studenten en docenten in samenwerking met opdrachtgevers.
Het Kenniscentrum blijft derhalve op zoek naar aantrekkelijke, praktijkgerichte opdrachten in het kader van duurzame ontwikkeling in de scheepvaart.


Eén van de doelstellingen van het KC DSSS is het aanbieden van kennis aan de maritieme sector in de breedste zin van het woord, ten behoeve van de duurzaamheid. Heeft U derhalve projectideeën of opdrachten meldt U zich dan vooral bij ons.


Tevens is het Kenniscentrum op zoek naar meerdere participanten in het kenniscentrum die voor ons een ondersteunende rol kunnen spelen bij uitvoering van onze projecten.


Wilt u meer weten over ‘Duurzaam Schip’ of heeft u een interessant probleem wat u onderzocht wil hebben? Inzicht in de lopende projecten? Meldt u aan voor een kosteloos abonnement op onze nieuwsbrief via https://www.duurzaamschip.nl/


Of neem contact met ons op:


 


Roelandt Mijnlieff                                                        Diana de Nooijer-Kwaytaal        


Projectleider Kenniscentrum DSSS                              Accountmanager Kenniscentrum DSSS


HZ / Maritiem Instituut ‘De Ruyter’                                HZ/ Maritiem Instituut ‘De Ruyter’


0118 – 489425                                                            0118-489425


mailto:[email protected]                                  [email protected]


[email protected]


 

Bron: Duurzaamschip.nl, 30-01-2004;