Klimaatakkoord boost voor offshore wind?

Het klimaatakkoord van Parijs is met grote meerderheid van het Europees parlement geratificeerd op 4 oktober. De 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor minstens 55 % van de wereldwijde uitstoot hebben het klimaatakkoord omarmd. In aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon stemde het parlement in Straatsburg officieel in met het akkoord. De VN-chef bedankte de EU voor “het getoonde leiderschap”. Omdat het aantal vereiste landen heeft ingestemd kan dit jaar het internationale verdrag nog in werking treden.

Tijdens de Offshore Wind Conference op 24 en 25 oktober in de RAI ligt de focus op business opportunities in de duurzame energiesector.

Vorig jaar spraken bijna 200 landen in Parijs af om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius.

In 2023 moet de energie in Nederland voor 16% met duurzame bronnen worden opgewekt. Ed Nijpels moet toezien op de naleving van dit akkoord zegt tegen NOS “De stappen die we na 2023 moeten zetten, zijn nog veel groter. Want we zitten straks pas op 16 % duurzaam en we moeten naar 100 %. Dat zal heel veel zware maatregelen betekenen en daarover zal de politiek beslissingen moeten nemen bij de kabinetsformatie volgend jaar”. Nijpels denkt dat de consequenties groot zijn voor Nederland. Veel meer gebruik van zonnecellen op daken en van offshore wind energie. En veel minder gebruik van gas.

Marjan Minnesma van de organisatie Urgenda zegt tegen NOS:”We hebben in Parijs gezegd dat we de temperatuur op aarde niet verder willen laten stijgen dan 2 graden, maar eigenlijk niet verder dan 1,5 graad. Dat betekent dat je binnen vijftien jaar moet stoppen met fossiele brandstoffen.