KVNR ontstemd over trage voortgang bescherming tegen piraterij

De Nederlandse reders zijn niet te spreken over de trage voortgang in het proces van het in werking treden van de Wet ter Bescherming Koopvaardij. De wet, die bewapende particuliere beveiliging aan boord van Nederlandse zeeschepen toestaat, is begin 2019 door de Eerste Kamer aangenomen en wacht nog altijd op inwerkingtreding. In zijn beantwoording van Kamervragen op 14 juli stelt de minister van Justitie en Veiligheid dat het mogelijk zelfs nog tot 1 januari 2022 duurt voordat de wet in werking zal treden.

“Deze trage voortgang is door het vooruitzicht op 2022 onaanvaardbaar geworden”, zegt directeur Annet Koster namens de redersvereniging KVNR. “Als sterk gereguleerde sector begrijpen wij als geen ander dat wet- en regelgevingstrajecten naast afhankelijkheid van vaste procedures ook uiterste zorgvuldigheid vereisen. Maar we hebben ruim tien jaar moeten strijden voor deze wetgeving. Toen deze in 2016 eindelijk in de vorm van een wetsvoorstel vanuit de Kamer werd ingediend door VVD en CDA, hadden we niet kunnen bevroeden dat het nog bijna zes jaar zou duren voordat de reders er gebruik van zouden kunnen maken om hun zeevarenden te beschermen. Dat is toch niet te verdedigen, zeker als je bedenkt dat beide politieke partijen in het kabinet zijn vertegenwoordigd.”

Uit de beantwoording door de minister blijkt weliswaar spijt over de traagheid van het proces, tegelijkertijd wordt het niet als noodzakelijk gezien om van aanvullende betrokkenheid van de maritieme sector gebruik te maken. Vanzelfsprekend is de maritieme sector bereid om alle beschikbare capaciteit, kennis en kunde in te zetten om het proces te ondersteunen. Daarnaast is het noodzakelijk dat alle betrokken ministeries en overheidsdiensten de klokken gelijk te zetten om zo snel mogelijk het traject af te ronden.

Annet Koster: “De beantwoording illustreert een gebrek aan gevoel over de noodzaak van deze wetgeving. Als we kijken naar recente incidenten in bijv. West-Afrika, dan zou die urgentie er toch zeker moeten zijn. Wachten op 2022 is een zoveelste brug te ver.” Ik roep dan ook alle parlementsleden op, die in 2018 en 2019 voor de wet hebben gestemd, om de minister met klem te vragen zo snel mogelijk al het noodzakelijke werk te verzetten. Dan kan uiterlijk 1 juli 2021 de wet in werking treden.”

Achtergrond

Al jaren wordt de commerciële zeevaart geteisterd door aanvallen van piraten. Na een laatste wanhoopskreet vanuit de maritieme sector in 2016 ondernamen Tweede Kamerleden actie. Het resultaat was dat de Wet ter Bescherming Koopvaardij als initiatiefwetsvoorstel in 2016 werd ingediend door de toenmalig Tweede Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Raymond Knops (CDA). Na een overtuigende meerderheid van stemmen vóór de wet in de Tweede Kamer in 2018, werd de wet vervolgens in 2019 met een nog bredere politieke steun aangenomen door de Eerste Kamer, na verdediging van de wet door Sven Koopmans (VVD) en Martijn van Helvert (CDA). Sindsdien wacht de wet op verdere invulling en afspraken tussen de betrokken ministeries en overheidsdiensten om daadwerkelijk in werking te kunnen treden.

De wet voorziet in de mogelijkheid om aan boord van Nederlandse zeeschepen bewapende particuliere beveiliging in te zetten als blijkt dat de inzet van een zogeheten Vessel Protection Detachment van het ministerie van Defensie niet mogelijk is. Op deze manier zijn de reders en zeevarenden te allen tijde verzekerd van adequate bescherming tegen piraterij.

Ga voor meer achtergrondinformatie over de bescherming van de koopvaardij tegen piraterij www.kvnr.nl/piraterij.