‘Kwartiermakers’ gezocht voor Marker Wadden

De natuurwaarden van het Markermeer staan al geruime tijd onder druk. Natuurmonumenten heeft een bijzonder en vernieuwend initiatief ontwikkeld om de kwaliteit van het Markermeer te verbeteren en pakt dat samen met het Rijk op.

Partijen worden uitgenodigd om zich bij hen aan te sluiten bij de aanleg van de Marker Wadden. De eerste fase van dit natuurherstelplan in de noordoosthoek van het Markerrmeer betreft de aanleg van een eiland van ongeveer 500 hectare, en biedt een unieke kans om mee te werken aan het creëren van weergaloze natuur.

Eerder dit jaar sloegen Natuurmonumenten en het Rijk de handen ineen bij dit project dat ongeveer 75 miljoen euro gaat kosten. Als initiatiefnemer van de Marker Wadden draagt Natuurmonumenten 15 miljoen euro bij dankzij een gift uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu dragen elk 15 miljoen euro bij.

Het is de bedoeling om deze samenwerking vorm te geven met nieuwe partners en daarmee ook een deel van de aanvullende 30 miljoen euro bijeen te brengen. Partijen kunnen zich tot uiterlijk 28 oktober a.s. aanmelden. Dat kunnen zowel private als publieke partijen zijn. De selectie gebeurt volgens vaste criteria. Met een advertentie in de Staatscourant van 17 september worden partijen uitgenodigd om de organisatie en de financiële basis van het project te verbreden en te versterken. (www.officielebekendmakingen.nl). Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zullen een belangrijke rol vervullen bij de uitvoering van dit project.

Met de aanleg van de Marker Wadden ontstaat een beleefbaar natuurgebied, aantrekkelijk voor mens en dier. Door het verwijderen van de slibdeken op een deel van de bodem van het Markermeer worden visgronden hersteld. Ook andere sectoren zullen profiteren van dit bijzondere project, bijvoorbeeld door de ontwikkeling en inzet van nieuwe technieken in de waterbouw.

Interesse?
Belangstellende partijen zijn welkom op een informatiebijeenkomst waar de plannen voor de eerste fase van de Marker Wadden, het beoogde samenwerkingsverband en de selectiecriteria worden toegelicht en vragen worden beantwoord. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 2 oktober a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur, in Gasterij Stadzigt (Naardermeer), Meerkade 2 te Naarden. Aanmelden daarvoor kan door een mail te sturen naar [email protected].

Meer… Natuurmonumenten