Lock to Twente gaat 2e sluis bij Eefde bouwen

Rijkswaterstaat gunt de bouw van een tweede sluis bij Eefde definitief aan aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T), een aannemerscombinatie tussen TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros. L2T wordt verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis.

Medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis
De voorbereidingen werkzaamheden starten begin 2017 en naar verwachting start de bouw van de tweede kolk in 2018. Medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.

De sluis verkort de wachttijden voor schepen
Een tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.

Zonnepanelen en bijzondere sluisdeur
De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt straks op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen.

De nieuwe kolk krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex
Jan Dirk Voorwinde, technisch manager Rijkswaterstaat: ‘Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten. Deze deur is is ook nog werkzaam bij zeer hoge waterdruk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de andere deur in de sluis beschadigd raakt en deze zijn waterkerende functie verliest. Hierdoor kunnen grote verschillen in het waterniveau ontstaan. Bij een calamiteit in de sluis draagt deze functionaliteit in hoge mate bij aan de veiligheid.’