Logistiek bedrijfsleven lanceert integrale security toolkit

Vandaag heeft het gezamenlijke logistieke bedrijfsleven, bestaande uit EVO, FENEX, ACN, ORAM, CBRB, TLN, Port of Rotterdam en KPMG de Integrale Security Toolkit gelanceerd, die Aon in opdracht van de organisaties heeft ontwikkeld. Ook de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Infrastructuur en Milieu (I&M) en Financiën hebben hieraan een actieve bijdrage geleverd. De lancering van de online toolkit vond plaats tijden de bijeenkomst ‘Veiligheid in de logistieke keten’ bij het Havenbedrijf Rotterdam. Met de toolkit kunnen bedrijven in de logistieke keten door middel van een self-assessment heel eenvoudig checken of zij voldoende preventiemaatregelen treffen op gebied van veiligheid en in welke mate zij voldoen aan wet- en regelgeving die door de overheid word opgelegd.
Waarom hulp nodig
Als reactie op terreurdreiging en toenemende criminaliteit is een wildgroei aan programma’s ontstaan die bestrijding van terrorisme en criminaliteit als doel hebben. Bij veel van deze programma’s is er overlap. Dit leidt tot aanzienlijke administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Om deze lasten te beperken hebben EVO, FENEX, ACN, CBRB, TLN, Port of Rotterdam en KPMG het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een industriebrede security toolkit. Hiermee kunnen bedrijven efficiënter en doelgerichter hun eigen veiligheidsbeleid toetsen aan de eisen van de verschillende programma’s.

Over de Integrale Security Toolkit
De Integrale Security Toolkit omvat een breed scala aan toepassingsgebieden van douanecertificering tot terrorisme- en criminaliteitsbestrijding. De gebruiker van de toolkit voert de self-assessment online uit. Via een keuzemenu krijgt hij inzichtelijk welke certificeringen er voor zijn bedrijf nodig zijn om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving op gebied van veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn ISPS-code en AEO-certificering. Op basis van de ingevulde gegevens wordt een rapport opgesteld, waardoor direct duidelijk wordt welke verbetermogelijkheden er zijn op gebied van veiligheid.

Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse toonaangevende sprekers uit bedrijfsleven en overheid aan het woord. Zij gingen in op het belang van de logistieke sector voor Nederland, het advies van het topteam logistiek, de laatste en toekomstige ontwikkelingen bij toezicht door de overheid en compliance bij het bedrijfsleven.

Bron: EVO, 15-09-2011;