Maasvlakte 2 moet dé offshore hub van Europa worden

“De aanleg van windparken op zee is een enorme groeimarkt. Dat vraagt om een gespecialiseerd havengebied voor de aanleg en onderhoud van die parken. Daar willen we graag in voorzien. Dat past in ons treven om dé offshore hub van Europa te zijn en een leidende rol te spelen in de energietransitie”, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf.

De Rotterdamse haven creëert ruimte voor een Offshore Center voor windenergie op zee, decommissioning (ontmanteling van olie – en gasplatforms) en de ‘olie & gas’- markt. Daarvoor wordt er op Maasvlakte 2 in de Prinses Alexiahaven een nieuw haventerrein van maximaal 70 hectare opgespoten. Er bestaat al zeer concrete belangstelling van het bedrijfsleven voor dit centrum. Het Havenbedrijf verwacht dat de eerste bedrijven zich hier binnen twee jaar vestigen.

70 hectare land, 1600 meter kade
Het Offshore Center Maasvlakte 2 (OCMV2) komt in de Prinses Alexiahaven tegen de zeewering te liggen ter hoogte van de ligplaats van de Pioneering Spirit. Het wordt een centrum waar topbedrijven samenwerken in de markten offshore wind, decommissioning en olie & gas met activiteiten als constructie, assemblage, heavy lift, logistiek en (de)mobilisaties. Zowel op het gebied van offshore windparken als decommissioning liggen de komende jaren volop kansen. Door het OCMV2 kan de haven nu daarop tijdig inspelen en de verwachte groei in de offshore aan Rotterdam binden.

Het Havenbedrijf vindt het belangrijk dat de bestaande cluster zich blijft ontwikkelen, zodat de aanwezige kennis op hetzelfde hoge niveau blijft en er nieuwe economische activiteiten komen voor stad en haven. Door de vestiging van het centrum, dichtbij zee en aan diep vaarwater, kan een aantal activiteiten geclusterd worden en kunnen bedrijven van elkaars aanwezigheid profiteren.

In 2019 moeten de eerste bedrijven operationeel zijn 
Het Havenbedrijf start zo snel mogelijk met het opspuiten van de eerste 30 hectare en de aanleg van in eerste instantie 600 meter ‘heavy load’ diepzeekade met de benodigde infrastructuur. Het is de bedoeling dat in de loop van 2019 de eerste bedrijven operationeel zijn op OCMV2. Het Center kan uitgebreid worden met nog eens 40 hectare en 1000 meter kademuur.

Offshore in Rotterdam
Van oudsher is Rotterdam een toonaangevende haven voor de maritieme industrie. Er zijn zo’n 900 bedrijven actief in deze sector. Die positie is gebaseerd op de scheepsbouw en olie- en gassector. Sinds enige tijd heeft het Havenbedrijf offshore als speerpunt van zijn beleid, met als belangrijkste aandachtsgebieden windenergie en decommissioning. Dat leidde onder meer tot de afbouw van de Pioneering Spirit en de vestiging van Sif (een bedrijf dat is gespecialiseerd in het produceren van funderingen van windturbines).

‘Rotterdam Offshore Wind Coalition’
In dit verband hebben vorig jaar enkele Rotterdamse bedrijven ook een manifest getekend: ‘Rotterdam Offshore Wind Coalition’. Een volgende stap is de ontwikkeling van het Offshore Center Maasvlakte 2.