Maatregelen North Sea Port tegen verspreiding Coronavirus

Zowel de Belgische als Nederlandse regering hebben maatregelen aangekondigd die nodig zijn om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. North Sea Port volgt deze maatregelen. Tegelijkertijd zet North Sea Port in op het operationeel houden van de haven waar dit mogelijk en veilig is.

Scheepvaart meldt zich uiterlijk 24 uur vooraf

North Sea Port zet in om, waar mogelijk, de operationele activiteiten in de haven door te laten gaan. Normaal gesproken gelden al strikte maatregelen voor scheepvaart, voordat schepen North Sea Port aandoen. Aanvullend zijn nu, in samenspraak met de landelijke gezondheidsdiensten GGD (voor Nederland) en Saniport (voor België) de volgende afspraken gemaakt:

 • De Kapiteinskamers zijn, in beperkte bezetting, bereikbaar zodat de scheepvaart in goede banen wordt geleid.
 • Voor scheepvaart geldt dat zij, zoals gebruikelijk, de Maritime Declaration of Health moeten invullen. Deze procedure staat in nauwe afstemming met de gezondheidsdiensten (GGD en Saniport).
 • De Maritime Declaration of Health moet 24 uur voor het binnenlopen van de haven ingevuld zijn.
 • Zodra op dit formulier slechts 1 enkele vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt de gezondheidsdienst direct betrokken.
 • Passagiers van (rivier)cruiseschepen in Gent blijven aan boord.

Personeel havenbedrijf North Sea Port werkt waar mogelijk thuis

Het welzijn en de veiligheid van de medewerkers van het havenbedrijf North Sea Port staat voorop. Daartoe zijn concreet de volgende maatregelen voor North Sea Port van kracht:

 • North Sea Port volgt de adviezen van de WHO, de overheid en landelijke officiële instanties.
 • Medewerkers werken waar mogelijk thuis en alle vergaderingen, opleidingen en bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn, zijn afgelast. Wel zijn medewerkers via e-mail, skype of telefoon bereikbaar.
 • De Kapiteinskamers, kantonniers en de receptie blijven, in beperkte bezetting, zoals gebruikelijk bereikbaar en werkzaam op hun standplaats.
 • De Kapiteinskamers zijn beperkt toegankelijk.

Gebouwen North Sea Port gesloten of beperkt toegankelijk

Voor de (openbare) gebouwen en locaties van North Sea Port zijn aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden tot en met 4 april 2020, tenzij de situatie een andere aanpak of maatregel vraagt. Daarnaast gelden aanvullende hygiënemaatregelen.

 • Het Havenhuis op de Graslei in Gent is gesloten.
 • In de kantoren van North Sea Port worden enkel ‘noodzakelijke’ bezoekers toegelaten.

Evenementen en activiteiten zijn afgelast

De maatregelen die North Sea Port neemt betekenen onder andere dat diverse bijeenkomsten, rondvaarten en evenementen van havenbedrijf North Sea Port niet of op een later moment doorgaan. Concreet kunnen we melden dat alle rondvaarten van North Sea Port zijn geannuleerd en de Havenbus van North Sea Port vanaf Stella Maris niet rijdt tot nader order.

Zeemanshuizen gesloten

De Zeemanshuizen in heel North Sea Port zijn tot nader bericht gesloten.

Meer informatie

Op onze website www.northseaport.com/coronavirus vindt u steeds een overzicht van geldende maatregelen in North Sea Port.