Maessen Bedrijven ontwikkelt haven Wanssum

Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst tussen de gemeente Venray, Maessen Bedrijven en de provincie Limburg op 5 oktober 2012 is weer een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van de haven in Wanssum.

De uitbreiding (van de westzijde) van de haven maakt onderdeel uit van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Het doel daarvan is naast de hoogwaterbeveiliging en natuurontwikkeling het gebied economisch te ontwikkelen en de leefbaarheid van Wanssum te vergroten. De haven is onlosmakelijk verbonden met de geplande rondweg die ook onderdeel is van het grotere plan. Met deze mijlpaal gaat de initiatiefnemer, Maessen Bedrijven, aan de slag om de uitbreiding van de haven vorm te geven binnen de kaders van de Toekomstvisie haven Wanssum, die de gemeenteraad van Venray in augustus 2011 heeft vastgesteld. Volgens die visie zorgt een uitgebreide haven met meer faciliteiten voor een economische impuls en vermindert het aantal vrachtauto’s dat door het dorp gaat . De basis voor deze ontwikkeling wordt gelegd in de vrijdag ondertekende overeenkomst waarin de haalbaarheid van de uitbreiding onderzocht zal worden. Op 10 september jl. heeft minister Melanie Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu bij haar bezoek aan Limburg 4 miljoen euro toegezegd voor de uitbreiding van de haven.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck hoopt dat met de ondertekening er spoedig kan worden gestart met de aanleg van de haven. “In de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum neemt de haven een belangrijke plaats in. Een goede haven is één van de economische trekkers in een gebied. Nu Maessen Bedrijven dit oppakt, kan dit ook worden gerealiseerd. Ik zie uit naar het resultaat”, aldus de deputé.

Wethouder Economische Zaken Jan Loonen van de gemeente Venray is het daar roerend mee eens: “Met de ontwikkeling van de haven worden de vervoersmodaliteiten van de gemeente Venray verder versterkt. Dit is van groot belang voor de totaalontwikkeling van de economie in Venray. Tevens zorgt de haven ervoor dat de milieubelasting (CO2 uitstoot) verder verlaagd wordt omdat er minder vrachtwagens nodig zijn voor het vervoer o.a. vanuit Rotterdam. Daarnaast is het goed voor de werkgelegenheid in de haven en voor de logistieke bedrijventerreinen in Venray. Een win-win situatie voor alle partijen.”

De ondertekening vond plaats voorafgaand aan het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenvaarthavens.