Maritiem bedrijfsleven over zakendoen in Rusland

Door de gespannen politieke situatie is zakendoen met Rusland op dit moment geen ‘business as usual’. Omdat de Nederlandse maritieme industrie van oudsher veel belangen in Rusland heeft, is de gewijzigde situatie overal in de cluster merkbaar. Dinsdag 3 februari jl. sprak het maritiem bedrijfsleven over zakendoen in Rusland.

Voldoende aanleiding dus om het in Rusland actieve maritieme bedrijfsleven bij elkaar te brengen om de huidige stand van zaken te bespreken. Daarnaast bood het feit dat de Nederlandse Ambassadeur in Moskou en de Consul-Generaal uit St. Petersburg in Nederland waren de mogelijkheid om uit eerste hand te horen hoe onze overheid de situatie beziet en welke verwachtingen er voor de toekomst zijn.

Nederland Maritiem Land organiseerde daarom een bijeenkomst die in het teken stond van zakendoen in Rusland. In de boardroom van het Havenbedrijf Rotterdam sprak Ambassadeur Ron van Dartel met CEO’s van vooraanstaande maritieme bedrijven en brancheorganisaties. Hoewel politieke en economische ontwikkelingen op dit moment negatief zijn, moedigde hij het bedrijfsleven aan zoveel mogelijk de bestaande relaties warm te houden. Er wordt gehoopt dat de situatie op de middellange termijn weer werkbaar wordt.

Aansluitend vond een plenaire bijeenkomst plaats waar meer dan 50 bedrijven uit de sector op af waren gekomen. De Consul-Generaal te St. Petersburg, Hans Wesseling, gaf op basis van zijn jarenlange diplomatieke ervaring in de voormalige Sovjet-regio inzicht in recente ontwikkelingen. Omdat de diplomatieke kanalen op dit moment verstoord zijn, moedigt hij zakelijke, culturele en educatieve organisaties aan de relaties in Rusland zoveel mogelijk te blijven onderhouden.

“2015 zal een moeilijk jaar worden, maar wie nu uit Rusland vertrekt doet aan kapitaalvernietiging […] Het zal zeer moeilijk zijn na een paar jaar weer terug te komen” – aldus Wesseling. Om deze reden biedt hij het bedrijfsleven vanuit het Consulaat-Generaal ondersteuning aan om op vaak informele wijze opgebouwde relaties te onderhouden.

Na de Consul-Generaal gaven sprekers van de bedrijven Heinen & Hopman en Discom presentaties over hun ervaringen op de Russische markt. Bij de discussie die daarop volgde, werd van meerdere kanten aangegeven dat de formuleringen van de EU-sancties erg vaag zijn en daardoor multi-interpretabel. Ook de procedure voor het aanvragen van een exportvergunning duurt veel te lang. Er werden termijnen van zelfs 15 weken genoemd. Vanuit de Trade Council van Nederland Maritiem Land zal actie ondernomen worden om dit probleem bij de overheid onder de aandacht te brengen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel waarbij verder ervaringen werden uitgewisseld.

Meer… Nederland Maritiem Land