Maritieme sector heeft goed gepresteerd in 2015

De Nederlandse maritiem-technologische sector heeft goed gepresteerd in 2015 ondanks de moeilijke omstandigheden in de branche. De omzet steeg met 9,4% van €7,5 miljard in 2014 naar €8,2 miljard in 2015. Ook de werkgelegenheid bleef op peil, met werk voor ruim 31.000 FTE. 

Gedurende het hele jaar hingen er donkere wolken boven de sector. De lage olieprijzen belemmerden investeringen in de offshore. Er is een wereldwijde overcapaciteit aan handelsschepen en deze moeten hun vracht ook nog eens vervoeren tegen zeer lage vrachtprijzen. Verder deinzen diverse scheepsbouwlanden er niet voor terug om door allerlei maatregelen hun eigen industrie voor te trekken of soms zelfs geheel af te schermen.

Hans Voorneveld, voorzitter van Netherlands Maritime Technology: “We verwachten dat 2016 opnieuw een spannend jaar zal worden. Toch brengen we graag een hoopvolle boodschap. De maritieme sector wereldwijd staat voor de uitdaging om de complete vloot in de komende decennia te verduurzamen. De Nederlandse maritiem-technologische sector heeft de oplossingen in huis om die stap te zetten. In 2015 gleed een groot aantal Nederlandse schepen met een zeer duurzaam karakter de scheepshelling af. We willen de toekomst van onze sector graag vormgeven in partnerschap met de Nederlandse overheid. Laten we samen de focus leggen op innovatiekracht en ondernemerschap, zodat de branche instrument is bij het genereren van werkgelegenheid en het in de praktijk brengen van verduurzaming, zowel in Nederland als in exportmarkten.”

Het jaarverslag van NMT