Maritieme sector vraagt aankomend kabinet om stimulerende maatregelen

Zeven bestuursvoorzitters van Nederlandse maritieme bedrijven hebben namens tien maritieme sectoren een ‘position paper’, een soort manifest, gepresenteerd met punten die zij in een nieuw regeerakkoord opgenomen willen zien. De bestuursvoorzitters wijzen op de verslechterende concurrentiepositie van de maritieme sector, waarin 200.000 personen hun brood verdienen en leveren scherpe kritiek op het ontbreken van een sectorspecifiek industriebeleid in Nederland.


De bestuursvoorzitters vertegenwoordigen de sectoren scheepvaart, scheepsbouw, binnenvaart, offshore, waterbouw, baggerindustrie, havens, jachtbouw, visserij, maritieme toelevering en maritieme dienstverlening. Daarnaast noemen zij de Koninklijke Marine als een belangrijke factor voor instandhouding van de maritieme bedrijfstak.

Bron: Schuttevaer, 07-02-2003;