Maritime Delta partners Scheepsbouw Nederland en Kennisalliantie maken mkb-consulent mogelijk

persbericht_mkb_consulent

Maritime Delta, het samenwerkingsverband van maritieme bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in de Zuidvleugel, start vanaf 2 september met de zogeheten ‘mkb-consulent’. De mkb-consulent helpt mkb-bedrijven in de maritieme delta met innovatievragen. Scheepsbouw Nederland en de Kennisalliantie Zuid-Holland, partners in Maritime Delta, ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om de mkb-consulent mogelijk te maken.

Mkb-consulent
Maritieme bedrijven in de Zuidvleugel, zoals IHC Merwede boekten de afgelopen tijd recordorders. Het maritieme mkb is door zijn flexibiliteit en creativiteit van groot belang voor grote bedrijven als toeleverancier en voor de werkgelegenheid in de regio. De partners in Maritime Delta willen daarom de innovatiekracht van mkb’ers versterken. Scheepsbouw Nederland heeft in het verleden goede resultaten geboekt met de ‘mkb-consulent’ en heeft binnen Maritime Delta gepleit om deze innovatiemakelaar terug te brengen in het cluster. “De mkb-consulent heeft altijd zeer effectief bedrijven kunnen helpen bij het uitwerken van hun innovatieve ideeën. De kracht van de consulent zit hem in zijn netwerk, daardoor kan hij bedrijven, overheden en kennisinstellingen effectief bijeenbrengen”, aldus David Anink, sectormanager Scheepsbouw Nederland. De mkb-consulent wijst ondernemers ook op de samenwerkings- en financieringsmogelijkheden die vanuit de Topsectoren voor de maritieme sector beschikbaar zijn.

De mkb-consulent is continu in gesprek met maritieme mkb-bedrijven in de Zuidvleugel en verbindt deze bedrijven aan partijen die hen verder kunnen helpen bij hun innovatie-uitdagingen. Dat kunnen intermediairs zijn, maar vooral ook andere mkb-bedrijven, ‘anchor companies’, of onderwijsinstellingen en studenten. “Al deze partijen zijn al verbonden aan Maritime Delta, wat het makelen en schakelen veel makkelijker en sneller laat verlopen”, aldus Nico van Buren, directeur Kennisalliantie. “Samenwerkende bedrijven en publiek-private allianties kunnen vaak innovatiever en krachtiger te werk gaan omdat ze de krachten bundelen en elkaars expertise kunnen benutten. Zo kan er meer economische impact worden gerealiseerd”.

De regio Drechtsteden, partner in de Zuidvleugel, ondersteunt dit. Hans Tanis, regionaal portefeuillehouder economisch beleid topsector logistiek en maritiem: “In de Drechtsteden weten we hoe belangrijk samenwerking is. Niet alleen samenwerking tussen de zes gemeenten, maar vooral als overheid met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Een mkb-consulent draagt bij aan het leggen van praktische verbindingen die economie en werkgelegenheid ten goede komen.”

Maritime Delta
Hét maritieme knooppunt van Nederland ligt tussen de Tweede Maasvlakte, Gorinchem en Werkendam. Uit de economische monitor van Nederland Maritiem Land blijkt dat de sector landelijk werk biedt aan ruim 190.000 mensen en goed is voor een jaaromzet van ruim 27 miljard euro. Een groot deel van deze omzet en werkgelegenheid wordt gerealiseerd in deze regio. Om de kracht van deze sector in de regio te behouden en verder uit te bouwen, hebben bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in de Zuidvleugel het maritieme samenwerkingsverband ‘Maritime Delta’ opgestart. Maritime Delta werkt aan meer innovatie, voldoende talent en een sterk imago van de maritieme sector in de Zuidvleugel.

Meer informatie
Voor meer informatie over de mkb-consulent kunt u contact opnemen met Sanne de Vleeschhouwer, projectmanager innovatie HME, via T: 010 44 44 333 of E: [email protected].
Voor meer informatie over Maritime Delta kunt u contact opnemen met Sander van der Wal bij de Kennisalliantie, via T: [email protected].

Scheepsbouw Nederland