Meer belastingvrij invoeren per december 2008

Met ingang van 1 december 2008 mogen reizigers vanuit landen buiten de Europese Unie meer vrij van accijns of btw invoeren. In november 2006 werd hierover in de Ecofin een politiek akkoord bereikt. Eind december 2007 werd overeenstemming bereikt over de ingangsdatum. Het plafond voor deze belastingvrije invoer naar één van de landen van de Europese Unie gaat omhoog van 175 euro naar 430 euro voor passagiers in vliegtuigen en schepen.

Bron: EZPress, 10-01-2008;