Meer ruimte voor natuur in Willemstad-Tonnekreek

Op donderdag 16 april vindt de officiële oplevering plaats van het Kaderrichtlijn Water project Willemstad-Tonnekreek. De natuur heeft meer ruimte gekregen in het gebied Willemstad-Tonnekreek (gemeente Moerdijk). De getijdewerking is hersteld en over een lengte van 1,5 kilometer zijn natuurvriendelijke oevers aangebracht. De Bovensluis en Tonnekreek zijn aangepast.

Door deze maatregelen zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor verbetering van de waterkwaliteit en een gezond leefgebied voor flora en fauna in het Hollands Diep. Ruud Splitthoff, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ), zal samen met Teus van Oord directeur aannemer Martens en Van Oord, de openingshandeling verrichten.

Willemstad-Tonnekreek is een van de grootste KRW-projecten die Rijkswaterstaat WNZ heeft gerealiseerd. Reeds in 2009 zijn de voorbereidingen begonnen. In samenwerking met Staatsbosbeheer, gemeente Moerdijk, jachthaven Noordschans en recreatiepark Bovensluis zijn de plannen ontwikkeld. In de periode 2013-2014 heeft Martens en Van Oord de uitvoering ter hand genomen. Ruud Splitthoff: ‘Ik ben trots op wat we met onze inspanningen hier hebben bereikt. De waterkwaliteit van het Hollands Diep zal zeker verbeteren. Dat is goed voor mens, dier en natuur. Voor de recreanten hebben we een wandelpad aangelegd langs de kreek Bovensluis en een uitkijkpunt gemaakt aan het Hollands Diep. Er is aan alles en iedereen gedacht.’

Meer… Rijkswaterstaat