Meimaand Schoonwatermaand bij Rijkswaterstaat

Van overheerlijk kraanwater tot gezonde beekjes en stromen die barsten van het leven. Het lijkt vanzelfsprekend, maar veel harde werkers bij Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, maar ook natuurorganisaties en belangengroepen, zetten zich dagelijks in voor schoon en gezond water. In de maand mei laat Rijkswaterstaat zien hóe zij dit doen.

Van 1 tot en met 8 mei Week van ons water!
Op 1 mei is het recreatieseizoen gestart en het jaarlijkse buitenzwemseizoen. Een perfect moment om stil te staan bij hoeveel water ons geeft en wát er allemaal voor nodig is om elke dag te beschikken en te genieten over schoon en gezond water. In de Week van Ons Water van 1 tot en met 8 mei zijn er meer dan 70 activiteiten over schoon en gezond water in heel Nederland; voor jong en oud.

Afrekenen met Plastic Soep op de 4-daagse ‘Plastic Free Rivers Makathon’
Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk. Rijkswaterstaat initieert en organiseert tal van activiteiten om het probleem van plastic zwerfafval in rivieren terug te dringen. Samen met onder andere drinkwaterbedrijf PWN organiseren zij in mei en juni een 4-daagse ‘Plastic Free Rivers Makathon‘. Marktpartijen, studenten, uitvinders en andere creatieve denkers zullen met elkaar innovatieve oplossingen ontwikkelen om plastic uit rivieren te halen. Iedereen die een oplossing kan bedenken voor plastic-vrije rivieren kan zich nog inschrijven voor de Makathon: individueel of als team. In juli is de finale! Kijk voor meer informatie op de website Plasticfree Rivers.

Wereldvismigratiedag op zaterdag 21 mei 
Trekvissen zijn belangrijk! voor een gezond ecosysteem en als voedingsbron voor mens en dier. Omdat veel rivieren en kanalen de laatste jaren zijn afgedamd, kunnen veel trekvissen niet meer van zoet naar zout zwemmen en andersom. Tijdens de wereldvismigratiedag op zaterdag 21 mei laten wij op verschillende locaties zien hoe wij samen met de waterschappen door het aanleggen van visvriendelijke voorzieningen zorgen voor een betere leefomgeving voor vissen.

Rijkswaterstaat is de beheerder van al ons water 
Als beheerder van de Nederlandse rijkswateren heeft Rijkswaterstaat de zorg voor de waterkwaliteit van onze rivieren, meren en zeeën. Met andere waterbeheerders werken zij aan water dat geschikt is voor natuur en recreatie, drinkwaterbereiding, landbouw, visserij en industrie. Zo monitort Rijkswaterstaat ons water permanent op stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast handhaven zij het verbod voor schepen om afval(water) te lozen.

Door zand en riet te gebruiken i.p.v. beton en steen ontstaat er een natuurlijke zuivering in onze oevers.
Ook legt Rijkswaterstaat natuurvriendelijke oevers aan: beton en steen wordt vervangen door zand en riet. Hierdoor kunnen er weer allerlei planten groeien die het water op een natuurlijke manier zuiveren. Zo wordt de waterkwaliteit, met een beetje hulp van de natuur, op peil gehouden.

Kwaliteit van al het water in EU-lidstaten moet op orde zijn in 2027
Omdat water niets stopt bij de landsgrenzen, heeft Rijkswaterstaat ook met waterpartners in de EU-lidstaten afgesproken dat uiterlijk 2027 de kwaliteit van het water in alle Europese landen op orde moet zijn.