Minder bouwmaterialen op de weg

Project watergebonden distributie geeft bouwsector meer mobiliteit

In het kader van multimodaal goederenvervoer zal het project ‘Build over Water’ het transport van gepalletiseerde bouwmaterialen organiseren via het water. Met dit initiatief willen het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) en sectororganisaties Feproma en Fema bekijken of het concept van Regionale Watergebonden Distributiecentra een oplossing kan bieden aan de mobiliteitsproblematiek die de bouwsector ondervindt. Tijdens het project zullen zes fabrikanten deelnemen aan 20 proefvaarten. De eerste lading wordt vandaag dinsdag 13 december 2011 geladen.

Met 7-8% van het BNP is de bouwsector een belangrijke economische motor voor Vlaanderen en België. Dat merken we ook op onze snelwegen: maar liefst 25% van het vrachtverkeer heeft te maken met de bouwsector. Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit: “Jaarlijks worden er over de Belgische wegen ruim 60 miljoen ton gepalletiseerde goederen vervoerd. In het segment van de bouwmaterialen alleen al zou er een reëel potentieel zijn van 6 à 7 miljoen ton goederen per jaar, die in aanmerking komen voor een modal shift van de weg naar de waterweg. Binnenkort is er een steunmaatregel van kracht om palletvervoer via de binnenvaart te stimuleren.”

Modelproject
Gedurende de looptijd van het project zullen De Haven van Genk en logistiek dienstverlener Despriet (Harelbeke) hun watergebonden terreinen, infrastructuur en rollend materieel ter beschikking stellen. Zes deelnemende fabrikanten – CBR, Coeck, Eternit, Gyproc, Wienerberger en Xella – leveren hun goederen tot aan de laadkade om vervolgens via de waterweg naar de depot van de bestemde regio vervoerd te worden, vanwaar de klanten de goederen naar hun eindbestemming zullen brengen. Ship-it, Robema en JoGo Shipping voeren de proefvaarten uit. Logistiek adviesbureau Phidan zal de volledige operatie begeleiden. Nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal nv zijn betrokken als strategische partners.

Distributie-analyse
Parallel met het modelproject zorgt het VIM voor een analyse van de stromen van bouwmaterialen in Vlaanderen en voert ze een haalbaarheidsstudie uit voor een (op termijn) zelfbedruipende economische activiteit.

Daarnaast bekijkt het VIM waar in Vlaanderen watergebonden distributiecentra opgezet moeten worden om de mobiliteit en efficiëntie van de bouwmaterialenproducenten, handelaars en de aannemers te verbeteren.

Hiermee sluit Build over Water volledig aan bij het project Distribouw, waarmee nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal nv tegen 2015 de uitbouw van een netwerk van multimodale distributie- en consolidatiecentra voor bouwmaterialen beogen.

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten: “Na positieve evaluatie kan Build over Water opgeschaald worden over heel Vlaanderen. Dit brengt tal van opportuniteiten met zich mee voor de ontwikkeling van innovatieve duurzame mobiliteitsoplossingen voor zowel de bouw- als de binnenvaart- en transportsector. Vanuit nieuwe business modellen die ontstaan zal ook tewerkstelling worden gecreëerd.”

Kosten
De totale projectkost van het Build over Water project bedraagt 120 000 euro.

Meer… VIM mobiliteit in beweging