Natura 2000 gebieden

In kranten hebt u wellicht de laatste tijd veel gelezen over de Natura 2000 gebieden Gebieden die in het kader van Europese wetgeving (natuurbeschermingsbeleid) aangewezen moeten worden. Na de aanwijzing moet er binnen drie jaar een beheerplan liggen.

Bron: Watersportverbond, 21-04-2007;