Dex uit Udenhout met een stuk van een mammoetbot. Foto, Naturalis.

Naturalis neemt oervondstchecker over van Futureland

Naturalis gaat vaart maken met het in kaart brengen van de enorme fossielenrijkdom van Nederland. Als onderdeel daarvan neemt het Leidse onderzoeksinstituut de succesvolle site Oervondstchecker vanaf 1 juni over van FutureLand, het informatiecentrum van Havenbedrijf Rotterdam.

Dex uit Udenhout met een stuk van een mammoetbot. Foto, Naturalis.
Dex uit Udenhout met een stuk van een mammoetbot. Foto, Naturalis.
Dex uit Udenhout met een stuk van een mammoetbot. Foto, Naturalis.

Via www.oervondstchecker.nl melden liefhebbers en verzamelaars hun vondsten van fossielen en prehistorische voorwerpen, die ze vinden op het strand van Maasvlakte 2. In zeven jaar tijd zijn er al meer dan 15.000 vondsten gemeld. Een groep vrijwillige experts beoordeelt de vondsten. De meldingen helpen de wetenschappers om leven en landschappen van lang geleden in kaart te brengen. De vondsten worden opgeslagen in een database en gekoppeld aan andere gegevens zodat een samenhangend beeld ontstaat van prehistorisch leven.

De tweede Maasvlakte is een van ‘s werelds belangrijkste vindplaatsen van ijstijddieren, zoals de mammoet. Het zand, dat is gebruikt voor de aanleg van de havenuitbreiding, komt uit diepe lagen uit de Noordzeebodem. Bij het aanbrengen ervan is de winplaats en -diepte gedocumenteerd waardoor de herkomst van vondsten herleid kan worden.

Op de Oervondstchecker staan veel bijzondere vondsten, waaronder delen van een zeldzaam Nederlands aapje en een sabeltandtijger, maar ook fossiele hyenadrollen en resten van onze verre voorouders en hun gereedschap.

Oervondstchecker is in samenwerking met onder meer de afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam geïnitieerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Woordvoerder Tie Schellekens: “Rondom de aanleg van Maasvlakte 2 zijn de effecten van de aanleg nauwlettend in de gaten gehouden. Ook archeologie maakte onderdeel uit van deze monitoring. Toen bleek dat ook paleontologische vondsten tot nieuwe inzichten leidden, hebben we dit breder getrokken. Met de webapp zagen we begin 2014 kans het publiek nog verder te betrekken bij de aanleg van Maasvlakte 2. Precies zoals we dit nog altijd doen met informatiecentrum FutureLand, waar fossielenexpedities onderdeel blijven van het totale aanbod.”

De integratie van de Oervondstchecker hoort bij de ambitie van Naturalis om niet alleen de huidige biodiversiteit van Nederland in kaart te brengen, maar ook die uit het verre verleden. Frank Wesselingh, paleontoloog bij Naturalis: ‘We hopen de komende jaren samen met Waarneming.nl de Oervondstchecker uit te bouwen tot het publieke platform voor de melding van fossielen van de hele Nederlandse kustzone. Dit doen we in samenwerking met collega onderzoekers bij onder andere het Rijksmuseum van Oudheden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.’