Nederland succesvol voorzitter Centrale Commissie van de Rijnvaart

De afgelopen twee jaar is Nederland voorzitter geweest van de Centrale Commissie van de Rijnvaart (CCR). Tijdens het voorzitterschap heeft Nederland mooie resultaten geboekt. Om te beginnen is de CCR een zeer intensieve samenwerking aangegaan met de Europese Commissie. Daarnaast heeft de CCR in 2015 de weg definitief vrijgemaakt voor het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor binnenvaartschepen. Tot slot is hard gewerkt aan oplossingen voor problemen die bepaalde schepen ondervinden met bepaalde technische eisen.

Minister Schultz: “Ik ben blij met de stappen die tijdens het Nederlands voorzitterschap gezet zijn. Het is gelukt om regels te vereenvoudigen, kosten te besparen en de scheepvaart weer een stukje duurzamer te maken.”

De CCR is gedurende het Nederlands voorzitterschap een zeer intensieve samenwerking aangegaan met de Europese Commissie. Dat heeft op korte termijn tot gevolg dat er nog maar één reglement met technische eisen aan binnenvaartschepen zal bestaan, waar de CCR en de Europese Unie nu elk hun eigen regels hebben. Dit betekent dat de technische regels gelijk worden getrokken zonder dat bestaande rechten daarbij verloren gaan. Om het reglement in de toekomst te onderhouden is een nieuw comité opgericht (CESNI) waarin alle lidstaten van de EU en de CCR vertegenwoordigd zullen zijn. Het is de verwachting dat CESNI zich vanaf 2016 ook kan buigen over nieuwe regels voor beroepskwalificaties. Aan de vergaderingen van CESNI zullen ook de internationale organisaties van het binnenvaartbedrijfsleven deelnemen.

Daarnaast heeft de CCR in 2015 de weg definitief vrijgemaakt voor het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor binnenvaartschepen. Er zijn operationele, technische en opleidingsvoorschriften vastgesteld voor het gebruik van LNG. Deze regels sluiten goed aan bij de bestaande praktijk. Vanaf nu hoeft dus niet meer voor elk schip een tijdrovende ontheffingsprocedure te worden doorlopen. Hiermee krijgt de vergroening van de binnenvaart een belangrijke impuls.

Ook is hard gewerkt aan oplossingen voor problemen die bepaalde schepen ondervinden met sommige technische eisen. Schepen die varen met groen getint stuurhuisglas kunnen onder voorwaarden met dit glas op een veilige manier blijven varen. Hiermee wordt hen een verplichte investering van tussen de €5.000,- en €10.000,- bespaard. Er is uitgebreid onderzoek verricht naar o.a. geluidseisen en eisen aan kranen. Vanaf 2016 kan over definitieve oplossingen worden gesproken.

Het doel van de CCR is om de welvaart van de scheepvaart op de Rijn en in Europa te bevorderen en het waarborgen van een hoge veiligheidsnorm. Naast Nederland nemen Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland zitting in de CCR. Op 3 december heeft Nederland het voorzitterschap overgedragen aan Zwitserland.

Meer… Rijksoverheid