Nederlanders adviseren bij waterveiligheid Gdansk

KuiperCompagnons Gdansk project

Specialisten op het gebied van waterveiligheid en ruimtelijke ordening gaan samen met gemeente Gdansk een strategie bepalen om de stad waterveilig te maken.

Het stedenbouwkundige bureau KuiperCompagnons en advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS gaan samen de Nederlandse Ruimte voor de Rivier-aanpak demonstreren in de regio Gdansk. Hierbij werken zij een jaar lang samen met diverse Poolse partijen. Voormalig programmadirecteur van Ruimte voor de Rivier, Ingwer de Boer, maakt deel uit van het Nederlandse samenwerkingsverband.

Verscheidene Poolse steden hebben in recente jaren te kampen gehad met wateroverlast. Hevige regenval en beperkte afvoermogelijkheden zijn hier vaak de oorzaak van. In Nederland werd naar aanleiding van vergelijkbare problematiek in de jaren negentig het Ruimte voor de Rivier-programma opgestart. Dit programma wordt in 2015 voltooid en heeft als doel om waterveiligheid te vergroten en tegelijkertijd een impuls te leveren aan lokale ruimtelijke ontwikkelingen en economie.

Deze gecombineerde aanpak kan ook van grote waarde zijn in Polen, maar tevens in andere Europese landen. Door op slimme wijze verschillende doelen met elkaar te combineren, kan een beter resultaat worden behaald. Hiermee kan met de Nederlandse ervaring een bijdrage geleverd worden aan de internationale waterveiligheid.

Meer…

Related news

List of related news articles