Nederlandse maritieme toeleveranciers stomen op naar Brazili

Holland Marine Equipment (HME) organiseert in samenwerking met de EVD en de Consulaten-Generaal te Rio de Janeiro en Sao Paulo van 14 tot en met 19 maart 2005 een handelsmissie naar Brazilië. Voorafgaand aan deze missie vindt op 27 januari 2005 een informatiebijeenkomst over de Braziliaanse maritieme markt plaats.

Het programma van de missie is geconcentreerd op Rio de Janeiro en zal bestaan uit een seminar, waarbij onder andere de Staatssecretaris van Scheepsbouw van Rio de Janeiro aanwezig zal zijn. Dit seminar zal worden geopend door de Consul-Generaal en alle belangrijke scheepswerven, scheepseigenaren en andere belanghebbenden in de regio Rio de Janeiro zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens dit seminar vindt ook een matchmakingprogramma plaats. De rest van het programma zal bestaan uit bedrijfsbezoeken in Rio de Janeiro en Sao Paulo.

Naast de missie organiseert HME op 27 januari een informatiebijeenkomst over Brazilië. Hierin wordt inzicht gegeven in het toetreden tot de Braziliaanse maritieme markt en diverse partijen delen hun ervaringen op deze markt. Verder wordt in opdracht van HME momenteel een marktonderzoek naar Brazilië uitgevoerd.

Directe aanleiding voor de benadering van de Braziliaanse maritieme markt is de belangstelling die de leden hiervoor hebben getoond. Tot 2015 zullen er in dit land 15 VLCC´s worden omgebouwd tot FPSO´s, er worden in totaal 49 dubbelwandige tankers gebouwd, waarvan de bid voor de eerste 22 net is begonnen en veel onderaannemers van Petrobras laten grote hoeveelheden Platform Supply Vessels, sleepboten en andere assistentieschepen bouwen.

Deelname aan de uitgaande missie en de informatiebijeenkomst staat open voor alle bedrijven en instellingen die belangen hebben in de maritieme markt en interesse hebben in zaken doen met Brazilië. Het programma en een aanmeldingsformulier voor zowel de missie als de informatiebijeenkomst zijn te downloaden op www.hme.nl. Inschrijven voor de missie is mogelijk t/m maandag 31 januari en voor de informatiebijeenkomst t/m vrijdag 21 januari 2005.

Naast Brazilië richt de Exportgroep van HME zich in 2005 ook op de maritieme markten in o.a. Rusland, Turkije, Vietnam, China en India. Voor meer informatie over de missie en de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met Henk Gennissen, exportmanager Europa en Amerika (T: (010) 44 44 333 of E: [email protected]).

De vereniging Holland Marine Equipment vertegenwoordigt de Nederlandse maritieme toeleveranciers door versterking van het kwaliteitsimago, stimulering van innovatie en bundeling van know-how. De 165 aangesloten ondernemingen zijn actief als maritiem installateur, toeleverancier van maritieme apparatuur en componenten, maritiem dienstverlener of als scheepsreparateur.

Bron: HME, 12-01-2005;