Nederlandse Vereniging van Binnenhavens blij met publicatie ‘Decentralisatie Uitkering Binnenhavens’ en benadrukt belang Blue Ports.

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft enkele jaren geleden met het rapport ‘Blue Ports, knooppunten voor de regionale economie’ https://havens.binnenvaart.nl/publicaties/8-blue-ports mede mogelijk gemaakt dat er 50 miljoen Euro ter beschikking werd gesteld voor de benodigde versterking van binnenhavens met de zogenaamde Quick Wins-regelingen. De eerste twee tranches van de Quick Wins hebben de Blue Ports mede ontwikkeld.

De NVB heeft onlangs, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, advies uitgebracht over besteding van de derde en laatste tranche van de Quick Wins. Hierbij is samengewerkt met het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB). De NVB is verheugd dat het Ministerie een groot deel van de adviezen van de NVB heeft meegenomen in de tekst van de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB), die inmiddels is gepubliceerd, zie https://havens.binnenvaart.nl/publicaties.

Er wordt bij toekenning van middelen uit deze DUB veel belang toegekend aan een versterking van het landelijke netwerk van binnenhavens met overslagfaciliteiten langs hoofdvaarwegen. Hieraan wordt invulling gegeven door, op basis van cofinanciering, middelen beschikbaar te stellen voor decentralisatie uitkeringen aan gemeenten voor een beperkt aantal havengerelateerde gebiedsontwikkelingen. Het gaat om ontwikkelingen die èn op nationaal niveau als kansrijk worden gezien om een bijdrage te leveren aan de realisatie van deze beleidsopgave èn passen binnen de gebiedsagenda van de betreffende regio. Daarnaast dienen de gebiedsontwikkelingen een bijdrage te leveren aan de versterking van het duurzaam en professioneel binnenhavenbeheer en aan samenwerking in regionaal verband.

De NVB heeft met haar advies bijgedragen aan het belang van de Nederlandse binnenhavens. De Blue Ports zijn een essentiële schakel in de logistieke keten en vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De groeiende container-overslag en het toenemende aandeel van de binnenvaart zorgen voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De Blue Ports worden uitgedaagd om deze groei in de toekomst op te vangen. De nu gepubliceerde Decentralisatie Uitkering Binnenhavens kan hiertoe bijdragen.

Meer… Nederlandse Vereniging van Binnenhavens