NEN peilt behoefte aan afspraken voor bepaling visvriendelijke pompen

NEN wil een werkgroep oprichten die een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) gaat ontwikkelen voor de bepaling van de ‘visveiligheid/visvriendelijkheid’ van pompen. Naast een standaard testmethode, wil NEN een criterium vastleggen om de overlevingskans van vissen te voorspellen. Op basis hiervan kan een classificatiesysteem worden opgezet. De te ontwikkelen NTA geeft pompfabrikanten duidelijkheid over de testcondities en afnemers duidelijkheid over de prestaties op het gebied van vispasseerbaarheid. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 30 juni aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep.

Waar vroeger vooral de hoeveelheid water die werd verpompt belangrijk was, wordt nu steeds meer aandacht besteed aan de overlevingskansen van de vissen. De ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ vraagt om een goede ecologische toestand van ons oppervlaktewater. Hieronder valt ook de visstand. Vissen ondervinden bij hun migratie vaak belemmeringen door gemalen. Met een visveilige pomp kan dit worden verbeterd.

Diverse pompfabrikanten claimen dat zij een visveilige pomp hebben. Omdat hier momenteel nog geen normen voor zijn, is het lastig om dit na te gaan. Afnemers van deze pompen geven echter aan dat zij op basis van gevalideerde resultaten een besluit willen nemen over de aanschaf van de juiste pomp voor hun situatie. Naar aanleiding van een workshop van Flowserve en Grontmij onderzoekt NEN de behoeften voor afspraken over de visveiligheid van pompen.

Deelname
De ontwikkeling van deze NTA wordt gefinancierd door de deelnemende partijen en gaat van start bij voldoende financierende partijen. Verschillende partijen hebben al laten weten te willen deelnemen. Deelnemers zijn als eerste op de hoogte van de eisen en procedures die worden opgenomen, en kunnen invloed uitoefenen op de aspecten in de NTA. Daarnaast biedt deelname een uitstekende kans om te netwerken en kennis over dit onderwerp te verbreden. NEN gaat de werkgroep procesmatig ondersteunen en verwacht dat de NTA in 2016 wordt gepubliceerd.

Meer… NEN