Nieuwe BLUE Piling-technologie getest op Maasvlakte 2

Op de Maasvlakte 2 worden testen uitgevoerd door Fistuca met de innovatieve BLUE Piling-technologie voor het heien van monopiles in de zeebodem. Deze technologie kan een besparing in kosten en tijd opleveren bij de aanleg van windmolenparken op zee. Wat weer zorgt voor verdere reductie van de kostprijs voor windenergie.

Bij de BLUE Piling-technologie wordt gebruik gemaakt van een grote waterkolom om een paal in de grond te heien. Dit in tegenstelling tot conventioneel heien waarbij gebruik gemaakt wordt van een stalen heiblok. De waterkolom wordt omhoog gestoten door de verbranding van een gasmengsel. Deze waterkolom drukt tijdens het omhoog springen de paal omlaag en bij het neervallen van de waterkolom gaat de paal nog verder de zeebodem in. Dit wordt herhaald tot de paal de gewenste diepte bereikt heeft.

Minder geluidsoverlast
Dit zorgt voor minder geluidsoverlast, omdat er sprake is van een lang uitgesmeerde klap. Bij het heien van monopiles is nu sprake van een abrupte klap dat zorgt voor overlast en druk op het onderwaterleven.

Relatief trage heibeweging
Daarnaast wordt door de relatief trage heibeweging de monopile minder beschadigd dan bij conventioneel heien. Het is zelfs mogelijk om een compleet geassembleerde paal weg te heien, dus inclusief boat landing, ladders, corrosiebescherming etc. De technologie belooft een flinke reductie van de tijd die nodig is om een fundering te installeren, en dus ook een kostenbesparing.

Testen van de techniek
Huisman Equipment uit Schiedam investeerde mee in de techniek. Bij de test is onderzocht of de BLUE Piling techniek goed werkt en of verbeteringen nodig zijn. De monopile is voor de test aan de bovenkant dichtgemaakt. Hierdoor kan er een klap op worden gegeven zonder dat die steeds verder zakt. Zo kan gedurende de testweken met dezelfde paal worden gewerkt. Aan het einde van de zomer vindt in samenwerking met Sif, Van Oord en de acht grootste energiebedrijven die actief zijn in de offshore wind een offshore test plaats.

Het doel van Fiscuta is om met BLUE Piling zowel de kosten van het installeren als de kosten van de fundering zelf te verlagen. Per windpark levert dit een miljoenbesparing op. Dit kan zorgen voor lagere kosten voor windenergie.