Nieuwe cursus “Duurzaam werken op zee”

Op 24 september gaat bij het ROC Kop van Noord-Holland de cursus “Duurzaam werken op zee” van start. De cursus is bedoeld voor bedrijven, organisaties en overheden die kennis willen opdoen over milieu- en duurzaamheidsvraagstukken die spelen bij het werken op zee. De cursus wordt gegeven bij het ROC in Den Helder en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituut IMARES Wageningen UR.

De cursus is bestemd voor personen die te maken hebben of krijgen met nationale of internationale projecten die op zee worden uitgevoerd. Volgens Bert Leijnse, directeur Bedrijfsopleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland, zijn dat met name de werknemers van oliemaatschappijen, offshore-aannemers, baggermaatschappijen, boorcontractors, kabellegfirma’s en duik- en bergingsbedrijven. Maar ook voor overheden, provincies, kustgemeentes, havenbedrijven en belangenorganisaties uit bijvoorbeeld de visserijsector is deze cursus van waarde. “Wij merken dat er steeds meer behoefte bestaat aan een goede analyse van de effecten op het milieu van het werken op zee en aan een goede uitvoering van het milieuzorgsysteem”. De opleiding draagt volgens Bert Leijnse in hoge mate bij tot de bewustwording van werknemers dat de uitvoering van projecten op zee integraal benaderd moeten worden vanwege de effecten op het milieu en de wisselwerking met andere gebruiksfuncties. Met deze kennis kunnen relevante beslissingen over de uit te voeren werkzaamheden weloverwogen worden genomen. Werknemers krijgen tijdens deze cursus ook inzicht in hoe ze duurzaamheid binnen de eigen werkomgeving en organisatie beter kunnen verankeren.

De MBO+ opleiding start 24 september en duurt 38 weken, één dag in de week op dinsdag bij het ROC Kop van Noord-Holland in Den Helder. Onderdelen van de cursus zijn onder meer oceanologie, ecologie, wet- en regelgeving, gebruiksfuncties als scheepvaart, windmolens, olie- en gaswinning en visserij, logistiek, management en communicatie. De kosten van de cursus bedragen € 2.850,00.

Nadere informatie en aanmelden:
Tot 16 augustus 2013
Dhr. Robbert Jak – IMARES Wageningen UR
T 0317 486374
E [email protected]

Vanaf 19 augustus 2013
Dhr. Bert Leijnse – directeur Bedrijfsopleidingen ROC Kop van Noord-Holland
Sperwerstraat 4, 1781 XC Den Helder
T 0223 611200
E [email protected]

Onderwijsgroep Noorwest-Holland