Nieuwe kadebouw ZHD Stevedoring

ZHD Stevedoring is een zelfstandig, particulier stuwadoorsbedrijf met vestigingen in Dordrecht en Moerdijk. Daarnaast is ZHD Stevedoring met zelfvarende drijfkranen in Rotterdam actief. ZHD is specialist in bulkverwerking, stukgoed, staalproducten, coils en containers, maar ook in opslag, distributie en havengerelateerde projecten.

Gestart is met de bouw van een 160 meter lange nieuwe extra zeekade, in het verlengde van de bestaande op- en overslagterminal aan de ’s-Gravendeelsedijk te Dordrecht. Een ontwikkeling waar het familiebedrijf trots op is. Immers, forse investeringen in deze tijd zijn eerder uitzondering dan regel. Het past helemaal in de bedrijfsfilosofie van ZHD Stevedoring: een gezonde bedrijfsvoering ingebed in een duidelijke strategische toekomstvisie.

De bouw verloopt vlot: de eerste schepen zullen in september 2010 reeds aan de nieuwe overslagkade kunnen afmeren en worden afgehandeld. Door de aanleg van deze kade kan gelijktijdig het naastgelegen door ZHD verworven voormalige spoorterrein van ruim 80.000 m2 in gebruik worden genomen. Directeur Wick Bornet: “dit biedt ons bedrijf fikse uitbreidingscapaciteit, andersoortige lading en daarmee doorgroeiperspectief. Naast de miljoenen tonnen bulkoverslag die we in Dordrecht, Moerdijk en Rotterdam al doen, zullen we straks ook prima gesteld staan om met name containeractiviteiten een geschikte plek te geven, juist voor deze regio. De afvoer daarvan gaat overigens zeker niet allemaal over de weg, maar juist weer verder via water en spoor”.

De nieuwe kade, welke gerealiseerd wordt door TBI Infra-dochter Mobilis B.V, past uitstekend in het toekomstbeeld van ZHD. Na deze eerste stap, werkt ZHD Stevedoring verder aan nog een additionele terreinaanwinning van zo’n 10 hectare in de huidige Wilhelminahaven. Dit alles conform de vigerende revitaliseringsplannen voor het Zeehavengebied, die als economisch speerpunt in samenspraak met gemeente Dordrecht zijn ontwikkeld en vastgesteld.

ZHD Stevedoring is het jaar qua overslag goed begonnen en vertrouwt erop dat de aanleg van de nieuwe kade daar nog eens een extra impuls aan zal geven!

Bron: ZHD, 24-06-2010;