Nieuwe organisatiestructuur Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat wil uniformer, slagvaardiger en efficiënter werken aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Daarom krijgt Rijkswaterstaat vanaf 2 april 2013 een nieuwe structuur. Bovendien gaat de organisatie anders werken.

Zee en Delta
In de regio wil Rijkswaterstaat nog beter en efficiënter samenwerken.

Zowel met overheden, burgers als bedrijven. Ontwikkelingen op het gebied van water, infrastructuur en ruimte worden samenhangend opgepakt. Over de grenzen van provincies heen. Een aantal van de huidige regionale diensten wordt daarom samengevoegd en anders ingericht. Zo ook de diensten Zeeland en Noordzee. Zij gaan vanaf 1 april 2013 samen verder als regionaal organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Zee en Delta met hoofdkantoren in Middelburg en Rijswijk.

Hoofdingenieur-directeur Johan Jacobs geeft met drie directeuren stuur aan Rijkswaterstaat Zee en Delta. Een regionaal organisatieonderdeel dat sterk verankerd is in land en water en de intentie heeft om de verbindende factor te zijn op en rond de Noordzee en in Zeeuwse droge en natte netwerken. Vanaf 1 april 2013 is Zee en Delta één van de zeven regio’s van Rijkswaterstaat.

Kennis
Naast de zeven regionale organisatieonderdelen gaat een landelijk opererend kenniscentrum alle kennis van water, verkeer, infrastructuur en leefomgeving samenhangend beheren. Zo wil Rijkswaterstaat zijn kennis beter toegankelijk maken voor burgers, medeoverheden en kennispartners.

Aanleg en onderhoud
Ook het bedrijfsleven krijgt één herkenbaar aanspreekpunt voor aanleg, onderhoud en projectmanagement. De productie, kennis en advieskracht van het uitvoerende werk worden landelijk samengevoegd.

Verkeer en water
Sinds 1 januari 2012 zijn operationele verkeer- en watertaken samengebracht in één landelijke procesorganisatie. Hierdoor worden de waterstromen en verkeersstromen centraal en slagvaardig aangestuurd.

Op korte termijn zult u de veranderingen vooral merken aan nieuwe namen en gezichten in de regio Zeeland en op en rond de Noordzee. De nieuwe organisatiestructuur en de namen van de nieuwe organisatieonderdelen zijn te vinden op www.rws.nl.