Nieuwe sluisdeuren in Wilhelminasluis Zaandam

De noordzijde van de Wilhelminasluis in Zaandam is voorzien van twee nieuwe sluisdeuren. Onder toeziend oog van veel geïnteresseerden werd de eerste sluisdeur van 8 bij 8 meter ingehangen in het sluishoofd aan de noordzijde. Aan de zuidzijde van de sluis worden de nieuwe sluisdeuren op 23 maart ingehangen. De werkzaamheden leveren geen stremming op voor scheepvaartverkeer, omdat het werk wordt stilgelegd wanneer een schip de sluis passeert.

Het plaatsen van de sluisdeuren is het vervolg op de tiendaagse stremming van de sluis begin maart. Toen werden nieuwe sluisdrempels bij de sluishoofden geplaatst. De drempels zijn nodig omdat ze de ‘aanslag’ voor de sluisdeuren vormen en ervoor zorgen dat de sluisdeuren passend sluiten. Ook zorgen ze dat de sluishoofden stabiel/gefixeerd blijven. Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan!’.

Aanpassen breedtebeperking
Komende weken wordt zowel in de Voorzaan en Zaan het nieuwe remmingwerk van de sluis geplaatst. Het remmingwerk is de constructie waarmee schepen worden afgeremd en waar ze kunnen afmeren. Ook worden de in- en uitgang van de sluis verbreedt, zodat deze vanaf eind april toegankelijk wordt schepen van de grootste klasse (CEMT-klasse Va, max 110 x 11,40 meter). Daarna vinden er tijdelijk geen uitvoeringswerkzaamheden plaats bij de sluis en zal de bouwplaats tijdelijk worden opgeruimd. Wel wordt aan een nieuw ontwerp voor de sluiskolk gewerkt dat vervolgens medio oktober in uitvoering wordt gebracht. De Wilhelminasluis, is het hele vaarseizoen 2016 beschikbaar voor beroeps- en pleziervaart.

Meer… Heijmans 

 

Related news

List of related news articles