Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Noodzaak van meer automatisering op marineschepen

TNO, Defensie en het bedrijfsleven, demonstreerden op 8 maart tijdens een symposium bij TNO in Soesterberg de tussenresultaten van het programma Manning & Automation. Dit programma is gericht op een integrale aanpak van bedrijfsvoerings- en bemanningsconcepten voor toekomstige marineschepen. De resultaten zijn veelbelovend en onderschrijven de noodzaak van meer geautomatiseerde ondersteuning.

‘De aanstaande scheepsvervangingsprogramma’s van de Koninklijke Marine vereisen een verdergaande reductie van de scheepsbemanning. Hiervoor is een integrale aanpak van bedrijfsvoerings- en bemanningsconcepten noodzakelijk. In het programma Manning & Automation wordt hieraan gewerkt binnen de zogenoemde Gouden Driehoek: een samenwerkingsverband tussen Defensie, Bedrijfsleven (in deze Thales, RH Marine en DAMEN Schelde) en Kennisinstituten (in deze TNO), dat is gericht op het vergroten van kennis op diverse onderzoeksgebieden.

Veelbelovende resultaten
Tijdens de demonstraties werden een aantal voordelen duidelijk. Zo was te zien hoe bestaande systemen van verschillende fabrikanten op slechts één computer draaiden, waardoor in de toekomst niet alleen minder hardware nodig is, maar er ook met lagere onderhoudslasten gerekend kan worden en minder kennis aan boord is vereist. Tevens werd gedemonstreerd hoe cyberaanvallen op schepen automatisch kunnen worden gedetecteerd en afgewend, waardoor mogelijk specialistische kennis op dit gebied aan boord niet meer nodig is. De demo van  een efficiëntere en effectievere inzet van interne communicatie- en coördinatiemiddelen aan boord maakte duidelijk dat bedrijfsvoering bij calamiteiten efficiënter kan worden georganiseerd en uitgevoerd.

Het is uiteindelijk de bedoeling om de resultaten aan boord van bestaande en toekomstige marineschepen te implementeren. Defensie heeft aangegeven zeer enthousiast te zijn over de gepresenteerde voorlopige resultaten van het programma en onderschrijft de noodzaak tot meer geautomatiseerde ondersteuning, bij zowel het operationele proces (inzet van het schip) als het operationele ondersteuningsproces.

Meer… RH Marine Group