Foto, North Sea Port.

North Sea Port voelt impact coronacrisis maand na maand minder

Voor de eerste negen maanden van dit jaar boekten de bedrijven in North Sea Port een goederenoverslag via zeevaart van 47,1 miljoen ton. Dit is 12,8 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. De coronacrisis speelt de goederenoverslag maand na maand minder parten.

Foto, North Sea Port.
Foto, North Sea Port.
Foto, North Sea Port.

De overslag via zeevaart daalde met 6,9 miljoen ton (-12,8 procent) vergeleken met de eerste negen maanden van 2019. De helft van de daling komt op het conto van de petroleumproducten, een markt die het tijdens de coronacrisis hard te verduren heeft. Ook bij de vaste minerale brandstoffen, ijzererts en voertuigen ging de overslag erop achteruit.

Positief is dat de overslag van schroot er weer op vooruitgaat net zoals die van meststoffen, voedingsproducten en landbouwproducten.

North Sea Port blijft dus een wisselend beeld zien tussen goederensoorten die dalen of stijgen. Het is net deze diversiteit in producten en markten die maakt dat North Sea Port steeds beter standhoudt in volle coronacrisis.

De overslag via binnenvaart noteert een daling van 3 miljoen ton ( -7 procent) tijdens de eerste negen maanden van dit jaar, voornamelijk bij de overslag van stukgoed en vloeibare bulkproducten.

Derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2020 (14,7 miljoen ton) is de overslag via zeeschepen met 15,5 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is 1 procent minder dan in het tweede kwartaal.

Coronacrisis

De coronacrisis is nog steeds duidelijk voelbaar. Maar sinds juli laat het verlies zich maand na maand met enkele percenten minder optekenen. Met deze licht positieve evolutie verwacht North Sea Port dat het verlies tegen het einde van het jaar steeds kleiner wordt.