Offshore windenergie combineren met zeewierteelt

Tijdens de internationale zeewierconferentie ‘Seagriculture’ in Scheveningen heeft de Stichting Noordzeeboerderij de plannen gepresenteerd om zeewierteelt mogelijk te maken tussen de windmolens op zee. De Stichting Noordzeeboerderij is samen met Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rabobank Regio Den Haag en Rederij Van der Zwan & Zn. de mogelijkheden aan het verkennen in een consortium.

Met een toenemende vraag naar duurzame voedselproductie en de uitrol van windenergie op zee ligt er met zeewierboerderijen binnen windparken een kans voor de BV Nederland volgens het consortium.

In een periode van 4 jaar wil de Stichting Noordzeeboerderij werken aan akkerbouw tussen de windmolens op zee. Dit biedt commerciële kansen voor partijen die een rol zien als zeewierproducent, verwerker of maritieme dienstverlener. Voor de visserij zijn er ook mogelijkheden, er wordt gezocht naar aansluiting met regionale clusters zoals het Westland en Leiden BioScience Park. Voor het 4-jarige traject met pilots in offshore windmolenparken en de professionalisering van de zeewierketen is minimaal 4 miljoen euro nodig. Voor het eerste jaar wat op 7 november is gestart is er 300.0000 euro binnen, er wordt hard gewerkt aan de funding voor de komende 3 jaar.
 
De zeewiersector groeit
Sinds een jaar of vijf is de Nederlandse zeewiersector gegroeid van enkele pioniers in de Oosterschelde en Texel naar een brede ontwikkeling met uitlopende producten zoals thee, kruiden en pasta in speciaalzaken en supermarkten. Vanaf 2014 is de Stichting Noordzeeboerderij actief om de duurzame zeewiersector in Nederland te ontwikkelen met teelt op land, in beschutte gebieden en op de Noordzee. Inmiddels telt hun Zeewierplatform meer dan 70 organisaties uit de agrifood, maritieme en energie sector. Naast kennisdeling rondom voedselveiligheid en consumentenacceptatie voert de Stichting samen met leden ook demonstraties uit op open zee, op de Proefboerderij Scheveningen zo’n 15 kilometer uit de kust.

Zeewiersector in beweging
Tussen 2014 en 2017 zijn er succesvolle stappen gezet naar een zeewierteeltconcept voor in de Noordzee. In het afgelopen jaar is op de Proefboerderij Scheveningen schoon suikerwier geoogst geschikt voor commercieel gebruik. Er wordt onderzoek gedaan naar kwaliteit, veiligheid en milieu-impact. De rol van de Stichting Noordzeeboerderij is om de sector in beweging te krijgen en de bedrijven kunnen het daarna oppakken. Zowel de Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland als Gemeente Den Haag zijn betrokken bij het initiatief. Ook wordt het project gesteund door het Innovatiefonds van de Rabobank Regio Den Haag.

Photo:

Related news

List of related news articles