Ondernemers Scheveningen akkoord met wethouder Norder over indeling haven

De havengebonden ondernemers, vertegenwoordigd in de Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH), hebben op 11 april 2012 afspraken vastgelegd met Gemeente Den Haag over de indeling van de haven.

Hiermee wordt het behoud van de groeiende maritieme bedrijvigheid in de drie havens van Scheveningen gewaarborgd. De afspraken maken vooral duidelijkheid hoe de aanwending en bezetting van de eerste haven zal worden, waardoor de ontwikkelingen op het Noordelijk Havenhoofd voor het Vispact kunnen doorgaan.

De noodzaak van een akkoord met de gemeente is de geplande woningbouw in de derde haven die de maritieme bedrijvigheid in de havens bemoeilijkt. De BSH is verheugd over het akkoord met de wethouder, maar zal de realisatie van gemaakte afspraken door de gemeente zeer kritisch blijven volgen. Grootschalige woningbouw toepassen in de haven moet niet leiden tot beperking van de havengebonden bedrijvigheid.

Het akkoord samengevat: de eerste haven blijft voor het viscluster inclusief industriële bedrijvigheid; de tweede haven is voor watersport en staandwantvisserij; een gedeelte van de derde haven (het voormalige Norfolkline terrein) wordt ontwikkeld voor schone beroepsvaart zoals offshore en in de zomerseizoenen voor grootschalige zeilevenementen. Voor Rederij Groen en voor de Rijksrederij komen straks nieuwe brede kades in de derde haven beschikbaar, met ruimte op het land voor een mooi bedrijfsgebouw.

Met de huidige ontwikkelaar van de derde haven (ASR) heeft de gemeente overleg over het geschikt maken van een multifunctioneel gebruik van de plintbebouwing langs de derde haven. Het gaat dan om een mix van wonen, werken en recreatie. Het zal een uitdaging zijn om deze functies in een goed doortimmerd bestemmingsplan op elkaar af te stemmen.

De Algemene Ledenvergadering van de BSH zal op 7 mei 2012 definitief een besluit nemen over het door de gemeente voorgestelde akkoord.

Meer… Belangenvereniging Schevenings Havengebied