Ondertekening Convenant uitvoering maatregelen Lepelaarfonds

Lepelaar

Zeeland Seaports, Zeeuwse Milieufederatie, KNNV Walcheren en Bevelanden, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Werkgroep Lepelaar, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Landschapsbeheer Zeeland ondertekenden vandaag een convenant voor de instelling van het Lepelaarfonds waaruit verbeteringen voor broed- en foerageerlocaties voor lepelaars worden gefinancierd.

In Vlissingen-Oost broedt jaarlijks een grote kolonie lepelaars. Dit terrein ligt in het havengebied en is bestemd voor industrie. Het zal uiteindelijk uitgegeven worden aan een nieuw bedrijf waardoor de kolonie niet op die plaats kan blijven. Zeeland Seaports kan weliswaar niet voor een nieuwe broedlocatie voor de lepelaars zorgen, maar wil zich wel inspannen om broed- en foerageerlocaties voor lepelaars op bestaande terreinen in de regio Zeeland te verbeteren om daarmee het voortbestaan van de soort in Zeeland te ondersteunen.

Bovengenoemde partijen hebben de mogelijkheden voor verbetering van broed- en foerageerlocaties met elkaar besproken en een gezamenlijk plan bedacht om broed- en foerageerlocatie van lepelaars in bestaande natuurgebieden aan te leggen dan wel te verbeteren. Hiertoe wordt het Lepelaarfonds opgericht met een omvang van 100.000 euro. Dit bedrag wordt door Zeeland Seaports ingebracht.

Uit het fonds worden in ieder geval 4 plannen gefinancierd:
– De inrichting van een broedlocatie in het Sloebos bij Borssele (in beheer van Natuurmonumenten);
– De inrichting van een veekvang in Het Verdronken Land van Saeftinghe waardoor drijvende plantenresten worden vastgehouden die een broedlocatie kunnen vormen (in beheer van Het Zeeuwse Landschap);
– Voorjaarsvoedselgebied in De Sint Laurense Weihoek (in beheer van Het Zeeuwse Landschap);
– De aanschaf van kleurringen voor het ringen van lepelaars (verzorgd door de Werkgroep Lepelaar).

Hiernaast is er nog een bedrag beschikbaar in het Lepelaarfonds voor nog te ontwikkelen projecten.