Onderzoek naar verboden prijsafspraken in bunkersector

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de bunkersector. De toezichthouder vermoedt dat bedrijven afspraken hebben gemaakt om de prijs kunstmatig hoog te houden. In de bunkersector wordt gasolie en stookolie geproduceerd, verwerkt, verhandeld, opgeslagen en vervoerd. Gasolie en stookolie zijn brandstof voor zeeschepen. Het gaat om ondernemingen in de driehoek tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen.

In het hele gebied zijn tientallen bunkeraars actief als producent, in de opslag of als leverancier. De haven van Rotterdam is de derde bunkerhaven in de wereld.

De ACM kreeg via het Openbaar Ministerie waardevolle informatie over de bunkersector van de politie. Dat was mede de aanleiding voor het starten van het onderzoek. De ACM heeft inmiddels al diverse bedrijfsbezoeken afgelegd.

ACM ontvangt graag tips en meldingen
De ACM ontvangt graag tips en meldingen over kartels, ook van medewerkers en oud-medewerkers in deze sector. Dat kan ook anoniem. Bedrijven en personen die ín een kartel zitten, kunnen gebruik maken van de inkeerregeling. Daardoor kunnen ze een lagere boete krijgen. De kartelboete voor een bedrijf kan oplopen tot 40% van de wereldwijde omzet. De maximale boete voor personen die leiding geven aan een kartel is 900.000 euro.

Hoe loopt het onderzoek verder?
De ACM onderzoekt de komende tijd of de Mededingingswet inderdaad is overtreden. Daarvoor wordt eerst het feitelijke gedrag verder onderzocht. De ACM kan ook tot de conclusie komen dat er geen overtreding is. Als er wel een overtreding wordt gevonden, dan worden partijen eerst gehoord voordat een overtreding definitief wordt vastgesteld en er eventueel een sanctie wordt opgelegd.